Konkreettisia ilmastotekoja Keravalle

Me kaikki olemme kuulleet tukholmalaisesta koululaisesta Greta Thunbergista, joka päätti, ettei kukaan ole liian pieni vaikuttaakseen asioihin. Kevään aikana tuhannet oppilaat lakkoilivat Suomessa ja miljoonat maailmalla tuodakseen esiin huolensa ilmastonmuutoksesta, ja siitä, etteivät aikuiset ota uhkaa tarpeeksi vakavasti.

Hallitusten ilmastopaneeli IPCC julkaisi kattavimman tieteellisen kartoituksen ilmastonmuutoksesta. Raportissa viitataan 6 000 tutkimukseen. Sitä on ollut laatimassa yli 90 kirjoittajaa 40 maasta. Raportissa nostettiin vakava huoli maapallon lämpötilan nousemisesta ennakoitua enemmän, jos ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään tarpeeksi nopeasti. Se aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia.

Meidän valtuutettujen mielestä Keravan on vastattava tutkijoiden, nuorten ja järjestöjen esiin nostamiin vaatimuksiin. Tarvitaan konkreettisia ilmastotekoja, kuten vaikkapa:

1. Jokaisen hallintokunnan tulee miettiä miten se voi pienentää hiilijalanjälkeä arkisessa toiminnassaan.

2. Tuetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Plan International:in haastetta kannustaen keravalaisia kouluja tekemään omat ilmastoteot. Palkitaan parhaimmat ideat.

3. Laajennetaan ylijäämäruuan myyntiä kattamaan useampia kouluja.

4. Tehdään Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma Keravalle osana SECAP-hanketta, joka ohjaa toimintaamme vähentämään päästöjä.

Keravalla 3.6.2019

Valtuutetut
Juhani Lohikoski ja 31 muuta valtuutettua.

Maksuton kesäruokailu jatkuu Keravalla

Olen tosi ylpeä siitä, että saimme aikoinaan ajettua läpi Pia Lohikosken aloitteen lasten maksuttomasta kesäruokailusta. Nyt se jatkuu toista kesää Keravalla.

Kaupunki tarjoaa koujen kesälomien aikana Keravan kaupunki tarjoaa maksuttoman keitto- tai laatikkolounaan kaikille alle 16-vuotiaille keravalaisille lapsille ja nuorille. Lounasta tarjotaan Ahjon ja Savion koulujen pihassa sekä kirjaston edessä arkipäivisin klo 12-12.30. Puistoruokailut jatkuvat perjantaihin 26. heinäkuuta asti.

Useimmiten tarjolla on keittoruokia, ja kaksi kertaa viikossa tarjolla on kasvisruokaa. Kaikki ruuat ovat laktoosittomia, mutta muita erityisruokavalioita ei huomioida. Tutustu päivän lounaan ruokalistaan. Ruokalistakierto on kolme viikkoa.

Puistoruokailuun ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan jokainen ruokailija tarvitsee oman lautasen ja lusikan sekä haluamansa juoman. Puistoruokailu sisältää pääruuan ja tukevamman lounaasta saa, jos lounaaseen lisää mukaan vielä kotoa tuodun voileivän.

Kevytliikenneväylä Kaskelantielle

Vuoden 2014 lopussa valmistui Keravan liikennejärjestämissuunnitelma 2035 raportti. Se arvioi liikennejärjestelmän nykytilannetta, ennustaa tulevaa ja tekee toimenpide-ehdotuksia. Raportin kärki on pääasiassa ajoneuvoliikenteessä, mutta joukkoliikennettäkään ei unohdeta. Oman pienen osansa saa myös jalankulku ja pyöräily.

 

Raportissa nostetaan esiin tärkeäksi parantaa pyöräilyn pääreittien tasoa, mahdollistaa eri puolelta kaupunkia saumaton pääsy keskustaan sekä kehittää uusia pyöräreittejä syntyville asuinaluille, ja esimerkkinä mainitaan Kaskelan alue. Ajatuksena on, että hyvät ja turvalliset pyöräreitit lisäävät turvallisuutta, vähentävät autojen käyttöä sekä painetta lisäparkkipaikkoihin joukkoliikenteen liittymispaikoilla etenkin aseman seudulla.

 

Kaskelan alueen kaavoitus on käynnissä, ja tavoitteena on lisätä selkeästi kiinteistö- ja asukasmäärää. Samoin Päivölänlaaksoon avataan uusi alakoulu syksyllä 2019. On tärkeää varmistaa lasten turvalliset kulkureitit kouluun.

Kaskelantietä on jo pitkään pidetty turvattomana, ja alueen asukasyhdistys on toivonut, että kaupunki rakentaisi noin 1,5 kilometriä pitkän kevytväylän Laineentien pohjoisesta liittymästä Päivöläntielle, jossa se yhdistyisi kaupungin kevyen liikenteen verkostoon.

Me allekirjoittaneet tuemme asukasyhdistyksen esitystä, että kaupunki alkaa mahdollisimman pikaisesti selvittämään kevytväylän rakentamista Kaskelantien yhteyteen.

Kerava 5.2.2018

Juhani Lohikoski ja 25 muuta valtuutettua

Kerava hillitsemään ilmastonmuutosta

Kerava tunnetaan kuntana, joka on ylpeä puistoistaan, pyöräteistä ja lähimetsistään. Ilmastonmuutos on otettu kaupungissamme vakavasti ja kunta on viime vuosina satsannut uusiutuvaan energiaan muun muassa bio- ja aurinkopaneelivoimaloilla.

Me allekirjoittajat ehdotamme, että tätä positiivista suuntaa olisi vahvistettava selvittämällä mahdollisuus liittyä HINKU-foorumiin. Jatka lukemista ”Kerava hillitsemään ilmastonmuutosta”

Valtuustoaloite perintäyhtiön vaihtamisesta ja perintäohjeistuksen päivittämisestä

Tein 16.12.2013 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kaupungin purkavan sopimuksen perintäyhtiö Lindorffin kanssa, ja uutta yhteistyötahoa selvittäessä tutkittaisiin olisiko perintä mahdollista toteuttaa omana tuotantona. Samalla kaupungin perintäperiaatteita päivitettäisiin, niin että voitaisiin ehkäistä velkaantumiskierrettä ja varmistaa lautakuntien budjettien asiakasmaksut. Aloitteen  allekirjoitti 17 valtuutettua.

Suomen Asiakastieto raportoi maksuhäiriöisten määrän kasvavan huimaa vauhtia. Syyskuun lopulla jo 360 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä. 1990-luvun laman jälkeiset ennätysluvut saattavat rikkoutua jo ensi vuoden alkupuolella, jos tahti jatkuu samana. Taantuman aikana on yleistä, että maksuhäiriöt kasvavat, ja niin näyttää käyneen Keravankin kohdalla.

Siinä missä monelle tavalliselle kuntalaiselle maksuhäiriöt saattavat johtaa suuriinkin taloudellisiin, henkisiin ja fyysisiin ongelmiin, on perinnän kasvu ollut kultasuoni yksityisille perintäyhtiöille.

Keravan kaupunki käyttää perintätoimistonaan Lindorff Oy:ta. Se on yksi alan menestyvimmistä perintäyhtiöistä. Vuonna 2011 yrityksen liikevoittoprosentti oli liki 30 prosenttia, joka on enemmän kuin Nokian tulos parhaimpina vuosinaan. Sen sijaan veroja kyseinen yritys maksoi vuonna samaisena vuonna vain 0,3 prosenttia 19,8 miljoonan euron liikevoitostaan. Yrityksen aktiivisen verosuunnittelun lisäksi Lindorffilla on myös omistussuhteita Jerseyn veroparatiisiin.

1. Me allekirjoittaneet esitämme, että Kerava selvittää mahdollisuudet katkaista sopimuksen Lindorff-perintäyhtiön kanssa heti, kun se on sopimusteknisesti mahdollista. Mielestämme ei ole kestävää, että kunta julkisyhteisönä toimii yhteistyössä yhtiön kanssa, joka suurista liikevoittoprosenteistaan huolimatta minimoi verojen maksua verosuunnittelulla, ja jolla on yhteyksiä veroparatiiseihin. Koemme tärkeäksi, etteivät julkiset toimijat omilla päätöksillään heikennä julkisen sektorin veropohjaa. Esitämme, että selvittäessään uutta yhteistyötahoa kaupunki myös kartoittaa olisiko perintä mahdollista tehdä omana tuotantona.

2. Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupungin perintöohjeistuksia muutettaisiin niin, että kaupunki olisi yhteydessä kuntalaiseen useampaan otteeseen asiakasmaksujen osalta ennen kuin perintätoimisto alkaisi periä maksuja. Esimerkiksi päiväkodeissa voitaisiin käydä keskustelua päivähoitomaksujen tarkistamisesta, jos kuntalaisen tulot ovat laskeneet ja asiakasmaksut rästiytyvät sen vuoksi. Kyse ei ole pienistä summista. Pelkästään vuonna 2010 kasvatus- ja opetuslautakunnalta jäi saamatta maksuhäiriöiden vuoksi 50 000 euroa. Seuraavien vuosien lukujen arvellaan olevan reilusti suurempia. Aktiivinen yhteistyö voisi ehkäistä velkaantumiskierrettä, ja toisaalta toisi tarvittavaa rahaa lautakuntien budjetteihin.

Juhani Lohikoski