Avoimen, aktiivisen ja kestävän Keravan rakentaja

TULEVAISUUS

Viisas kaupunki panostaa ennaltaehkäisyyn ja osaamisen vahvistamiseen. Pienet ryhmä- ja luokkakoot motivoituneilla opettajilla antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen.

Kaikki lapset sellaisenaan osaksi yhteisöä, lopetetaan kiusaaminen. Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit kattavammaksi.

Keravalla tarvitaan ammatillisen koulutuksen ryhtiliike, enemmän ja laadukkaampaa lähiopetusta, tukea sekä työssäoppimista paikallisissa yrityksissä.

Vetkuttelu keskuskoulusta lopettava. Tarvitsemme keskustaan yläkoulun.

KESTÄVYYS

Parempia pyöräteitä, runkolukittavia telineitä ja vartioitu pyöräparkki asemalle. Sähkö- ja robottibusseja, aurinkopaneeleita, maalämpöä ja tuulivoimaa.

Palveluita eri puolille kaupunkia 15 minuutin periaatteella: pienkauppoja, liikunta- ja harrastuspaikkoja, kaupungin paikallisia palvelupisteitä, työskentely- ja yhteisöllisyystiloja turhan autoilun vähentämiseksi.

Omakotitaloja, rivareita sekä keskustaan katseen pysäyttävää korkeammalle nousevaa kaupunkiasumista.

Arvostetaan ja puolustetaan lähimetsiämme.


AVOIMUUS

Rakennetaan yhdessä avointa ja aktiivista kaupunkia.

Vahvistetaan osallistavaa budjetointia, otetaan verkkokyläillat ja asukaskyselyt vakiintuneeksi toimintatavaksi, kannustetaan työntekijöitä kehittämään työympäristöänsä, mahdollistetaan kulttuuritapahtumat kaupunginosissa.

Taklataan turvattomuutta yhteisöllisyydellä sekä yhteistyöllä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.