Sijaiskielto ja yksityisen päiväkotien ohjeistukset

Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokouksen 20. marraskuuta. Esityslistan merkittävin kysymys liittyi yksityisten päiväkotien ohjeistukseen. Nostin myös esiin päiväkotien sijaisresurssipulan ja huhut sijaiskiellosta Keravan kaupungin käymien yt-neuvottelujen aikana. 

Kokouksen aluksi koulutusjohtaja Tiina Larsson kertoi kaupunginhallituksen talousseminaarista ja siellä esittämistään kasvatus- ja opetusviraston budjettikalvoista. Ne hän  oli tehnyt virkamiesvalmisteluna kaupunginjohtajan pyynnöstä. Kokouksessamme todettiin, että tilanne on poliittisten ryhmien budjettineuvotteluiden kohdalla on kesken ja palaamme asiaan myöhemmin.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän periaatteet yksityisille päiväkodeille

Keravalla yksityisten päiväkotien osuus on maan yleistä keskiarvoa suurempi. Virkamiehet ovat perustelleet yksityisiä päiväkoteja edullisuudella kunnalliseen verrattuna. Hintoja ei ole varsinaisesti vielä missään avattu todellisuudessa koko palveluiden osalta, ja verrattu mistä hintaero johtuu. Siihen olisi selvästi aihetta. Olen teemasta kirjoittanut aiemminkin, joten en sitä ala nyt laajemmin avaamaan. Kaivan tähän myöhemmin muutaman linkin aiheeseen liittyen sekä KELAn tekemän tutkimuksen päivähoidosta.

Nostin muutaman kysymyksen esiin periaatteista päättäessämme seuraavaan liittyen:

”Keravan kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lapsikohtaisesti yksityiselle päiväkodille.  Se on ollut käytössä lokakuusta 2006 lähtien. Kuntalisän suuruuden päättää kasvatus- ja opetuslautakunta. Tuki maksetaan alle kouluikäisen  lapsen kokopäivähoidosta, kun pävähoidon tarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Muissa tapauksissa maksetaan 40 prosenttia täydestä kuntalisästä. Mikäli lapsen hoitotarpeessa tapahtuu muutos tarkastetaan ykistyisen hoidon tuen kuntalisä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Maksua voidaan tarkistaa myös takautuvasti tarpeen mukaan.”

Tiedustelin onko palvelua käyttäville kuntalaisille tiedotettu selkeästi kuntalisän periaaatteet, ja miten  se kohtelee eri tavoin, jos kuntalainen joutuu työttömäksi. Kukaan ei halua tilannetta, jossa kuntalaiselta aletaan myöhemmin perimään suuria hoitomaksuja epäselvän informaation vuoksi.

Yksityiset päiväkodit myös määrittelevät asiakasmaksunsa itse. Maksun kohtuullisuuden arvioi kasvatus- ja opetuslautakunta. Tiedustelin miten tämä käytännössä toimii, niin sain vastauksen, että asia tulee meille, jos kuntalainen lähestyy virkamiestä epäillen, että maksu on kohtuuton.

Sijaiskielto?

Lautakunnan jäsenten esittämissä asioissa kysyin onko Keravalla määrätty sijaiskielto yt-neuvottelujen ajaksi, joita Keravan kaupunki kävi henkilöstönsä kanssa syksyn ajan. Kaupungilla on liikkunut tämän tiimoilta huhuja, ja konkreettisesti asia on heijastunut päiväkotipuolella resurssipulana. Kun lastenhoitajia on ollut kipeänä on useita ryhmiä yhdistetty ja välillä ryhmiltä on jouduttu perumaan ulkoiluvuoroja resurssipulan vuoksi. Ei ole myöskään hyvä asia, että resurssipulan vuoksi hoitajat joutuvat velvollisuudentunnossa palaamaan sairaslomalta liian aikaisin, ajatellessaan lasten parasta.

Nostin esiin, etten voi ymmärtää, ettei sijaisia löydy, kun kerran varhaiskasvatuspuoli näyttää tänäkin vuonna jäävän budjetissaan plussan puolelle, eli kaikkia budjetoituja rahoja ei edes käytetä toimintaan.

Viraston puolelta vastattiin, että heillä on ollut ongelmia saada sijaisia, eikä varsinaista kieltoa ole. Toivon, että asian esiin nostaminen tuo myös käytäntöihin muutoksen. Sijaiskäytännöt on saatava kuntoon päiväkodeissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *