Uimhalli-investointi ponsi

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti joulukuun valtuuston budjettikeskustelussa ponsiesityksen koskien uimahalli-investointia. Vasemmisto vaatii vähimmäisvaatimuksena uimahallin laajennusta, mutta näkee järkevämäpänä investoinnin uuteen halliin.

Ponsi:

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä uimahalli-investointi, joka sisältää myös uuden monitoimialtaan, on tehtävä tämän valtuustokauden aikana.

Pelkkä vanhan uimahallin paikkailu ei voi olla toimiva ratkaisu taloudellisessa- tai käyttömielessä.
Se on vastoin kuntalaisten tahtoa. Tänä syksynä liki 3000 kuntalaista vaati Keravan uimahallin laajennusta remontteineen tai uuden rakentamista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyy vähimmäisvaatimuksena liikuntalautakunnan vuosien 2000-2012 ja Vapaa-ajanlautakunnan 2013 päätöksiin, joiden mukaan uimahallin kokonaisvaltainen peruskorjaus sekä laajennus pitää aloittaa ilman viivytystä. Samoin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tukee Keravan Vammaisneuvoston näkemystä vesiliikunnan merkityksestä sekä ennaltaehkäisevänä että kuntouttavana liikuntamuotona, jota varten uusi monitoimiallas tarvitaan.

Myös investointiraamit sisältyvät budjettisopimukseen. Esitämme, että niiden puitteissa Kerava aloittaa uuden uimahallin suunnittelemisen välittömästi. Realistisia vaihtoehtoja löytyy. Ne tarjoavat sekä taloudellisesti kestävän että käyttäjä- ja ympäristöystävällisesti toimivan ratkaisun niin aktiiviuimareille kuin lapsille ja kuntoilijoille.

Kerava 16.12.2013
Keravan Vasemmistoliitto