1. luukku. Osallisuus

Joulukuun 1. luukku. Osallisuus. Edistetään osallisuutta. Striimataan valtuustot, järjestetään kyläiltoja verkossa. Aktivoidaan asukkaat vaikuttamaan asioihinsa. Yhteinen Kerava on parempi kaupunki.