Ponsi Ali-Keravan koulusta

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti ponsiesityksen koskien Ali-Keravan koulun remonttia, opetuksen väistötilojen toteutusta lähellä ja rakennuksen säilyttämistä tulevaisuudessakin koulukäytössä.

Ponsi:
Ali-Keravan koululla on havaittu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkimuksissa toistuvasti sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla, että kasvatus- ja opetusviraston tulee etsiä korvaavat opetustilat Ali-Keravan koulun oppilaille. Samalla lautakunta kirjasi ponnen, jonka mukaan tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua opetuskelpoiseen käyttöön. Koska Ali-Keravan koulu on historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus, se tulee kunnostaa ja nimenomaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siis koulukäyttöön.

Päätös on herättänyt ymmärrettävää huolta Ali-Keravan koulun oppilaiden vanhempien keskuudessa. Keskustelua on käyty sisäilmaongelmien vakavuudesta, sekä mahdollisten remontin aikaisten korvaavien opetustilojen sijainnista sekä toiminnallisuudesta. Pelkoa on myös herättänyt uhka pienten lasten pitkästä koulumatkasta vaarallisten risteysten yli, mikäli väistötiloja mahdollisen remontin ajalle ei osoitettaisi nykyisen koulun välittömästä läheisyydestä. Lisäksi on huomioitava, että Keravalla ei ole tyhjillään olevaa koulutilaa, jonne oppilaat voitaisiin siirtää, vaan Keravan koulutilat ovat jo entuudestaan erittäin tehokkaassa koulu- ja esikoulukäytössä.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että mikäli korvaavia tiloja tullaan tarvitsemaan tulevan kevätlukukauden (2014) aikana, niin remontin väistötilat sijoitetaan ensisijaisesti Ali-Keravan koulun tai Keravanjoen koulun pihalle. Pienten lasten koulumatkan pitää olla turvallinen. Rahaa korvaaviin tiloihin löytyisi kasvatus- ja opetuslautakunnan tänä vuonna (2013) ylijäämäisestä budjetista. Lautakunnan budjetti oli marraskuun lopulla liki 1 300 000 euroa plussan puolella, ja kriittistenkin arvioiden mukaan tulos jää positiiviseksi noin 500 000 euroa vuoden päätyttyä. Koska ollaan jo lähellä vuoden vaihdetta, päätös Ali-Keravan koulun mahdollisesta remontista ja sen väistötiloista tultaneen tekemään vuoden 2014 aikana, vaikkei siihen ole ollut mahdollista varautua budjettineuvotteluiden aikana.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittää, että Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmien poistamiseen tartutaan ripeästi heti vuoden 2014 alussa ja korjaustyöt suoritetaan sillä aikataululla, että opetustoiminnan jatkaminen on mahdollista Ali-Keravan koulun tiloissa normaalisti uuden syyslukukauden alkaessa elokuussa 2014.

16.12.2013 Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Uimhalli-investointi ponsi

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti joulukuun valtuuston budjettikeskustelussa ponsiesityksen koskien uimahalli-investointia. Vasemmisto vaatii vähimmäisvaatimuksena uimahallin laajennusta, mutta näkee järkevämäpänä investoinnin uuteen halliin.

Ponsi:

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä uimahalli-investointi, joka sisältää myös uuden monitoimialtaan, on tehtävä tämän valtuustokauden aikana.

Pelkkä vanhan uimahallin paikkailu ei voi olla toimiva ratkaisu taloudellisessa- tai käyttömielessä.
Se on vastoin kuntalaisten tahtoa. Tänä syksynä liki 3000 kuntalaista vaati Keravan uimahallin laajennusta remontteineen tai uuden rakentamista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyy vähimmäisvaatimuksena liikuntalautakunnan vuosien 2000-2012 ja Vapaa-ajanlautakunnan 2013 päätöksiin, joiden mukaan uimahallin kokonaisvaltainen peruskorjaus sekä laajennus pitää aloittaa ilman viivytystä. Samoin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tukee Keravan Vammaisneuvoston näkemystä vesiliikunnan merkityksestä sekä ennaltaehkäisevänä että kuntouttavana liikuntamuotona, jota varten uusi monitoimiallas tarvitaan.

Myös investointiraamit sisältyvät budjettisopimukseen. Esitämme, että niiden puitteissa Kerava aloittaa uuden uimahallin suunnittelemisen välittömästi. Realistisia vaihtoehtoja löytyy. Ne tarjoavat sekä taloudellisesti kestävän että käyttäjä- ja ympäristöystävällisesti toimivan ratkaisun niin aktiiviuimareille kuin lapsille ja kuntoilijoille.

Kerava 16.12.2013
Keravan Vasemmistoliitto