Vastaust Lindorff -aloitteeseeni

Tammikuun kaupunginvaltuustossa oli käsittelyssä kaupunginhallituksen vastaus joulukuun valtuustossa tekemääni aloitteeseen, jossa vaadittiin tekemään selvityksen kaupungin käyttämän perintäyhtiön (Lindorff oy) vaihtamisesta sekä perintäohjeiden muuttamisesta. Sen allekirjoitti lisäksi 17 muuta valtuutettua.

Kiitin valtuustopuheenvuorossani nopeasta vastauksesta aloitteeseen. Kaupunginhallituksen vastauksessa kerrotaan, että Keravan kaupungilla ei ole suoraa suhdetta Lindorff Oy -yhtiön kanssa. Sen sijaan kaupunki on tehnyt sopimuksen taloushallintopalveluiden järjestämisestä Kunta Taitoa oy:n kanssa, joka taas käyttää aloitteessa mainittua Lindorff oy:ta. Vastauksessa ei sen sijaan mainita, että Kerava on Kunta Taitoan asiakasomistaja lukuisien muiden kuntien tavoin. Mielestäni Keravan ja muiden kuntien pitäisi käyttää vaikutusvaltaansa perintöyhtiön vaihtamiseen. Ei ole kestävää tehdä yhteistyötä veroparatiisiyhteyksistä tunnettu Lindorff oyn kanssa. Monet kuntien tämän hetken talousongelmista, jotka heijastuvat leikkauspaineina niin sosiaali- ja terveyspuolelle kuin myös kasvatus- ja oppetuspuolelle, johtuvat veropohjan murentumisesta. Kuntien ei pidä olla aktiivisesti tukemassa hyvinvointivaltiomme murenemisen lisääntymistä, vaan pikemminkin rakentamassa vahvempaa veropohjaa. On selvää, ettei kyseessä ole eettisesti kestävä kumppani.

Kaupunginhallituksen vastauksessa kerrotaan kuntalaisten tukimahdollisuuksista sosiaalitoimen asiakkaina, kun taas aloitteessa valtuutetut kehottivat selkeyttämään ohjeistusta ja käytäntöjä, jotta turhalta perimiseltä vältyttäisiin. Tämä olisi ennaltaehkäisevää, niin kuntalaisen kuin kunnankin näkökulmasta. Tavallinen keravalainen välttyisi perintätoimistojen koronkiskonnalta, ja kunnan ei tarvitsisi maksaa perintäyhtiön voittoja sosiaalimenojen kasvuna. Uskon, että malleja ohjeistuksen ja käytäntöjen kehittämiseen on useita erilaisia, joissa kuntalaisten tasa-arvoisuus varmistetaan.