Vastaust Lindorff -aloitteeseeni

Tammikuun kaupunginvaltuustossa oli käsittelyssä kaupunginhallituksen vastaus joulukuun valtuustossa tekemääni aloitteeseen, jossa vaadittiin tekemään selvityksen kaupungin käyttämän perintäyhtiön (Lindorff oy) vaihtamisesta sekä perintäohjeiden muuttamisesta. Sen allekirjoitti lisäksi 17 muuta valtuutettua.

Kiitin valtuustopuheenvuorossani nopeasta vastauksesta aloitteeseen. Kaupunginhallituksen vastauksessa kerrotaan, että Keravan kaupungilla ei ole suoraa suhdetta Lindorff Oy -yhtiön kanssa. Sen sijaan kaupunki on tehnyt sopimuksen taloushallintopalveluiden järjestämisestä Kunta Taitoa oy:n kanssa, joka taas käyttää aloitteessa mainittua Lindorff oy:ta. Vastauksessa ei sen sijaan mainita, että Kerava on Kunta Taitoan asiakasomistaja lukuisien muiden kuntien tavoin. Mielestäni Keravan ja muiden kuntien pitäisi käyttää vaikutusvaltaansa perintöyhtiön vaihtamiseen. Ei ole kestävää tehdä yhteistyötä veroparatiisiyhteyksistä tunnettu Lindorff oyn kanssa. Monet kuntien tämän hetken talousongelmista, jotka heijastuvat leikkauspaineina niin sosiaali- ja terveyspuolelle kuin myös kasvatus- ja oppetuspuolelle, johtuvat veropohjan murentumisesta. Kuntien ei pidä olla aktiivisesti tukemassa hyvinvointivaltiomme murenemisen lisääntymistä, vaan pikemminkin rakentamassa vahvempaa veropohjaa. On selvää, ettei kyseessä ole eettisesti kestävä kumppani.

Kaupunginhallituksen vastauksessa kerrotaan kuntalaisten tukimahdollisuuksista sosiaalitoimen asiakkaina, kun taas aloitteessa valtuutetut kehottivat selkeyttämään ohjeistusta ja käytäntöjä, jotta turhalta perimiseltä vältyttäisiin. Tämä olisi ennaltaehkäisevää, niin kuntalaisen kuin kunnankin näkökulmasta. Tavallinen keravalainen välttyisi perintätoimistojen koronkiskonnalta, ja kunnan ei tarvitsisi maksaa perintäyhtiön voittoja sosiaalimenojen kasvuna. Uskon, että malleja ohjeistuksen ja käytäntöjen kehittämiseen on useita erilaisia, joissa kuntalaisten tasa-arvoisuus varmistetaan.

Valtuustoaloite perintäyhtiön vaihtamisesta ja perintäohjeistuksen päivittämisestä

Tein 16.12.2013 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kaupungin purkavan sopimuksen perintäyhtiö Lindorffin kanssa, ja uutta yhteistyötahoa selvittäessä tutkittaisiin olisiko perintä mahdollista toteuttaa omana tuotantona. Samalla kaupungin perintäperiaatteita päivitettäisiin, niin että voitaisiin ehkäistä velkaantumiskierrettä ja varmistaa lautakuntien budjettien asiakasmaksut. Aloitteen  allekirjoitti 17 valtuutettua.

Suomen Asiakastieto raportoi maksuhäiriöisten määrän kasvavan huimaa vauhtia. Syyskuun lopulla jo 360 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä. 1990-luvun laman jälkeiset ennätysluvut saattavat rikkoutua jo ensi vuoden alkupuolella, jos tahti jatkuu samana. Taantuman aikana on yleistä, että maksuhäiriöt kasvavat, ja niin näyttää käyneen Keravankin kohdalla.

Siinä missä monelle tavalliselle kuntalaiselle maksuhäiriöt saattavat johtaa suuriinkin taloudellisiin, henkisiin ja fyysisiin ongelmiin, on perinnän kasvu ollut kultasuoni yksityisille perintäyhtiöille.

Keravan kaupunki käyttää perintätoimistonaan Lindorff Oy:ta. Se on yksi alan menestyvimmistä perintäyhtiöistä. Vuonna 2011 yrityksen liikevoittoprosentti oli liki 30 prosenttia, joka on enemmän kuin Nokian tulos parhaimpina vuosinaan. Sen sijaan veroja kyseinen yritys maksoi vuonna samaisena vuonna vain 0,3 prosenttia 19,8 miljoonan euron liikevoitostaan. Yrityksen aktiivisen verosuunnittelun lisäksi Lindorffilla on myös omistussuhteita Jerseyn veroparatiisiin.

1. Me allekirjoittaneet esitämme, että Kerava selvittää mahdollisuudet katkaista sopimuksen Lindorff-perintäyhtiön kanssa heti, kun se on sopimusteknisesti mahdollista. Mielestämme ei ole kestävää, että kunta julkisyhteisönä toimii yhteistyössä yhtiön kanssa, joka suurista liikevoittoprosenteistaan huolimatta minimoi verojen maksua verosuunnittelulla, ja jolla on yhteyksiä veroparatiiseihin. Koemme tärkeäksi, etteivät julkiset toimijat omilla päätöksillään heikennä julkisen sektorin veropohjaa. Esitämme, että selvittäessään uutta yhteistyötahoa kaupunki myös kartoittaa olisiko perintä mahdollista tehdä omana tuotantona.

2. Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupungin perintöohjeistuksia muutettaisiin niin, että kaupunki olisi yhteydessä kuntalaiseen useampaan otteeseen asiakasmaksujen osalta ennen kuin perintätoimisto alkaisi periä maksuja. Esimerkiksi päiväkodeissa voitaisiin käydä keskustelua päivähoitomaksujen tarkistamisesta, jos kuntalaisen tulot ovat laskeneet ja asiakasmaksut rästiytyvät sen vuoksi. Kyse ei ole pienistä summista. Pelkästään vuonna 2010 kasvatus- ja opetuslautakunnalta jäi saamatta maksuhäiriöiden vuoksi 50 000 euroa. Seuraavien vuosien lukujen arvellaan olevan reilusti suurempia. Aktiivinen yhteistyö voisi ehkäistä velkaantumiskierrettä, ja toisaalta toisi tarvittavaa rahaa lautakuntien budjetteihin.

Juhani Lohikoski