Ulkokuntosaleja Keravalle

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Jätimme tänään valtuustoaloitteen, jossa kannustetaan kaupunkilaisia liikkumaan ja selvitetään olisiko kuntoratojen yhteyteen mahdollista rakentaa ulkokuntosaleja, jotka mahdollistaisivat myös kovatempoisemman treenaamisen.

Ulkokuntosaleja Keravalle

Aikuisista yli puolet liikkuu riittävästi eli vähintään kolme tuntia viikossa. Liian moni kuntoilee kuitenkin liian vähän tai ei lainkaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan jopa 70 prosenttia aikuisista harrastaa vain kevyttä liikuntaa tai ei kuntoile vapaa-ajallaan ollenkaan. Samassa tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota, että osa koululaisista ja toisen asteen opiskelijoista liikkuu vapaa-ajallaan selvästi alle suosituksen, joka on seitsemän tuntia viikossa. Samoin on huomattu myös vanhempien ikäluokkien vähäisempi fyysinen aktiivisuus.

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Säännöllisellä liikunnalla on myös suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Asiantuntijoiden mukaan erityisen tärkeää terveysliikunta on ikäihmisille.

Keravalla on kattavasti kuntoratoja eli ns. pururatoja eri puolilla kaupunkia, ja ne ovatkin olleet kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä etenkin korona-aikana, jolloin monet sisäliikuntamahdollisuudet ovat olleet tauolla. Sen sijaan ulkokuntosaleja kaupungilla on lähinnä vain kaupungin keskusta-alueella.

Lappeenrannassa lähdettiin rakentamaan ulkokuntosaleja eri puolille kaupunkia. Tavoitteena oli madaltaa liikkumisen kynnystä niin, että kaikki voivat liikkua ja ulkoilla ilmaiseksi lähellä omaa asuinaluettaan. Etuna on myös se, että lähiliikuntapaikat ulkokuntosaleineen ovat käytössä ympäri vuorokauden ja talvesta riippuen jopa ympäri vuoden. Kaikille haluttiin tarjota tekemistä monipuolisten välineiden avulla. Laitteet ovat esteettömiä ja mahdollistavat liikkumisen vaikka pyörätuolilla. Ulkokuntoilupaikat ovat olleet Lappeenrannassa menestys.

Ehdotamme, että kaupunki selvittäisi, voitaisiinko Keravalla rakentaa ulkokuntosaleja kuntoratojen yhteyteen eri puolille kaupunkia sekä kartoittaa ulkokuntosalien mahdollisuutta myös kaupunginosissa, joissa ei ole kuntorataa lähellä.

Juhani Lohikoski,
Keravan Vasemmiston valtuustoryhmä