Kunta-aloitteen tekijät oikeassa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tämän viikon kokouksessa vastasimme myös 236:n keravalaisen allekirjoittamaan kuntalaisaloitteeseen, jossa esitetään koulujen salivuokrien nostamispäätöksen kumoamista.

🏀🤾🏻‍♀️🏐 Aloitteen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan marraskuussa tekemä päätös nostaa koulujen salivuokria tarkoittaa vakavaa taloudellista iskua monille paikallisille urheiluseuroille ja nostaa väistämättä seurojen kausimaksuja.

🧒🏻 Kuntalaisaloitteen perusteluiden mukaan kausimaksujen nousun seurauksena lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet vähenevät, ja kaupungin lapset ja nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan harrastusmahdollisuuksien keskittyessä parempituloiseen väestöön.

‼Vastustin pitkillä samoilla argumenteilla tilamaksujen korotuksia kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa marraskuussa sekä myöhemmin koko Vasemmistoryhmämme valtuustossa joulukuussa. Valitettavasti enemmistö niin lautakunnassa ja valtuustossa oli eri mieltä ja korotukset päätettiin tehdä. Harmittavaa oli ettei tämänkin päätöksen kohdalla oltu tehty vaikuttavuusarviointia. Yleisessä keskustelussa vain perusteltiin, että muutokset eivät ole merkittäviä. Kuntalaisaloitteessa ja myös kokoukselle toimitetussa Musiikkiopiston kirjeessä kyllä annetaan toisenlainen kuva. Seurojen kulut nousevat merkittävästi ja tämä heijastuu suoraan harrastusmaksuihin.

❤ Vasemmisto esitti syksyllä vaihtoehdon, että olisimme maltillisesti korottaneet kuntaveroa, niin olisimme välttyneet asiakas- ja tilamaksujen kovilta korotuksilta, jotka tuntuvat merkittävästi lapsiperheiden kukkarossa. Valitettavasti suurelle osalle puolueita veronuivuus ajoi tähän.

Jatka lukemista “Kunta-aloitteen tekijät oikeassa”

Voitto: Vegaaniruokaa lapsille

GOOD NEWS! 🥂

Monessa asiassa on kuntapäättäjänä hakannut päätä seinään ja asiat eivät ole tuntuneet etenevän. Yksi niistä on ollut se, että kouluissa pitäisi olla ruokaa kaikille.

Ei ole oikein, että osa on joutunut tuomaan omat ruoat kouluun, kun kyseessä on ollut eettinen ruokavalinta, jolla usein pyritty hillitsemään ilmastonmuutosta.

Pitkän pitkän työn jälkeen on ilo sanoa, että asia on muutos ja jatkossa ruokaa on kaikille. Suuri kiitos kaikille joiden kanssa on tehty yhteistyötä vegaaniruoan saamiseksi kouluun.

Jatka lukemista “Voitto: Vegaaniruokaa lapsille”

Kasvatus- ja opetuslautakunnan työskentelty alkoi

Kasvatus- ja opetuslautakunta aloitti työskentelynsä pitämällä kokouksen keskiviikkona ja lautakuntaseminaarin torstaina sekä perjantaina.
Syksyn keskeisinä asioina ovat:
🦠 Lasten tukeminen koronakriisissä
💶 valmistautuminen talousneuvotteluihin
👉 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste
🎭 painotetun opetuksen malli ja oppilaaksiotto
🏫 Koulujen ja päiväkotien palveluverkko

Näen, että lautakunnan on tärkeää varmistaa riittävät resurssit lasten tukemiseksi ja oppimisen edistämiseksi. Hyvää työtä tekevillä opettajilla pitää olla riittävästi avustajia, jotta jokainen lapsi saa mahdollisuuden oppia parhaalla tavalla. Tukipalveluiden pitää olla ennaltaehkäiseviä ja tarpeeksi kattavia. Kenenkään ei pidä jonottaa viikkoja tarvittavaa apua. Kouluinvestointien aika ei ole ohi, vaikka lähivuosina Keravalle onkin rakennettu useampi uusi koulu. Keskustaan tarvitaan koulu, etenkin yläkoululaisille. Syksyn aikana on ratkottava keskuskoulun kohtalo. Oli mukava tutustua uusiin lautakunnan jäseniin sekä ilolla myös huomasin osan vanhojen jatkavan. Hyvällä fiiliksellä tekemään tärkeätä työtä.

Haluan parantaa keravalaisten lasten ja nuorten arkea

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa minua jatkamaan kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tämä on mahtavaa. Haluan olla parantamassa keravalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistaa heidän osaamista.

Lähiaikoina tärkeitä tehtäviä on varmistaa, että oppivelvollisuuden laajentaminen hoidetaan fiksusti ja jokaiselle nuorella on motivoiva toisen asteen opiskelupaikka.

Jatka lukemista “Haluan parantaa keravalaisten lasten ja nuorten arkea”

Kriisinhoidosta kohti koronaexit -suunnitelmaa

juhani lohikoski kerava

Käsittelemme viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Ne kertovat poikkeuksellisesta ajasta, jota ei meistä kukaan osannut ennustaa etukäteen. Poikkeuksellisista haasteista, uusista työtavoista, työttömyydestä ja palveluiden rajaamisesta.Monien toimeentulo on ollut koetuksella, etenkin palvelusektorilla, kun työpaikat laitettiin kiinni tai niiden toimintaa rajattiin. Viime vuoden muotisanana oli etä: oli etäkoulua, etätyötä, etäjuhlia ja etäkokouksia. Sosiaalisuus kärsi. Monelle se vahvisti yksinäisyyttä ja syvensi vaikeuksia.

Jatka lukemista “Kriisinhoidosta kohti koronaexit -suunnitelmaa”

Ilmastotekojen kaupunki

  • Taloudellisen budjetin rinnalle sitova ilmastobudjetti. Luodaan ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja tuetaan ekologista yrittämistä.
  • Parempia pyöräteitä, runkolukittavia telineitä ja vartioitu pyöräparkki Keravan asemalle. Sähkö- ja robottibusseja, aurinkopaneeleita, maalämpöä ja tuulivoimaa.
  • Palveluita eri puolille kaupunkia 15 minuutin periaatteella: pienkauppoja, liikunta- ja harrastuspaikkoja, kaupungin paikallisia palvelupisteitä, työskentely- ja yhteisöllisyystiloja turhan autoilun välttämiseksi.
  • Tuetaan ekologista ja kohtuuhintaista asumista rakentamisessa sekä ehkäistään alueellista eriytymistä.
  • Arvostetaan ja puolustetaan lähimetsiämme.

Juhani Lohikoski 103 Vasemmisto Kerava

Työssäoppijoita kaupungin rakennuskohteisiin

Valtuustoaloite Keudan opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen lisäämiseksi Keravan kaupungin rakennuskohteissa.

Keudan tekniikan alan (rakennus, maalaus ja talotekniikka) opiskelijoille ei aina löydy työssäoppimispaikkaa. Näin ollen opiskelijoiden valmistuminen saattaa viivästyä tai pahimmillaan se on johtanut opintojen keskeyttämiseen. Korona-aika ja etäopiskelu ovat entisestään pahentaneet opiskelijoiden tilannetta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki ottaa kaikkien omien rakennushankkeidensa urakkasopimuksiin kirjauksen, joka velvoittaisi rakennuskohteen pääurakoitsijaa ottamaan työmaille Keudan tekniikan alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Olisi tärkeää, että Keravan kaupunki myös suosittaisi, että pääurakoitsija kirjaisi tämän ehdon myös omiin alihankintasopimuksiin.

Keravalla 12.4.2021

Juhani Lohikoski  ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut.

Kaksi seuraavaa askelta Keravalla

Keskuskoulun rakentaminen ja Killan peruskorjaus toteutukseen.

Keravan kouluverkossa on tapahtunut paljon positiivista viimeisten vuosien aikana. Kurkelan koulun laajennus valmistui keväällä 2017, uusi Päivölänlaakson koulu avattiin syksyllä 2019 ja syksyllä avataan Keravanjoen uusi koulu. Nämä ovat olleet tarpeellisia investointeja, joiden puolesta on väännetty pitkään.


Moni kuntalainen voi kysyä, onko nyt tehty tarvittavat kouluinvestoinnit. Siihen on helppo vastata. Ei ole. Kaupungillamme on positiivinen ongelma. Se sijaitsee hyvässä paikassa pääkaupunkiseudun kyljessä. Vetovoimaa Keravalle on. Ennusteet kertovat, että lasten määrä tulee kaupungissamme kasvamaan ja lisää koulutilaa tarvitaan sekä osa kouluista vaatii peruskorjausta.

Lähiaikojen kaksi keskeisintä kysymystä ovat keskuskoulun kohtalo ja Killan koulun peruskorjaus.

Keskuskoulun sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi siirsi sen piirissä olleet lapset Sompion kouluun, mikä taas vähensi yläkoululaisten paikkoja. Tämä on johtanut kasvavaan ongelmaan, kun Killan ja Sompion alueen seiskaluokkalaiset eivät näytä mahtuvan Sompion kouluun, koska saviolaiset täyttävät sen. Pain,e koulupaikoista ei helpotu lähitulevaisuudessakaan, kun Kilta täydennysrakentuu. On todella tärkeätä, ettei keskuskoulun anneta rappioitua enempään. Keskustaan on rakennettava uusi yläkoulu lähialueen nuorille. Myöhemmin se on järkevää laajentaa yhtenäiskouluksi, jossa on myös alakoulu.

Palveluverkkotyöryhmän vuoden 2016 raportissa esitettiin Killan koulun peruskorjausta tehtäväksi mahdollisimman pikaisesti 1-5 vuoden aikana. Siitä on kulunut tuo aika, ja nyt puhutaan, että korjaus tehtäisiin kymmenen vuoden sisällä. Tämä on kestämätöntä. Peruskorjaus on saatava investointilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Päivitys blogiin:

Keskuskoulu ei rakennu hetkessä ja seiskaluokkalaisten hankalaan oppilaaksiottoon pitäisi hakea ratkaisuja jo tänä keväänä.

Pohdimme lautakunnassa painotusluokkien siirtoa, mutta se ei ollut mahdollista, koska opiskelijapaikat oli jo nimetty. Muuta on siis keksittävä. Kuntalaiset ovat keränneet adressia, jotta Kurkelan koulussa opiskelleet kutoset saisivat jatkaa koulussa myös yläkoulun. Minusta se on oikeudenmukainen vaatimus. Kurkelan koulu on yhtenäiskoulu, jonka on mainostettu oppilaille olevan ehyt opintopolku. Nyt se eheys katkeaa, jos lapsi siirretään toiselle puolelle Keravaa kouluun. On hyvä tarkistaa niin Kurkelan kuin Sompionkin koulusta löytyykö sieltä lisätilaa, jolla voitaisiin välttää turha nuorten vyöryttäminen lähikoulun ohi.

Samoin kannattaisin, että kaikki ne painotusluokat, jolla on alle 24-oppilasta täydennettäisiin haulla vielä kevään aikana, niin sitäkin kautta saataisiin vähennettyä vyörytystä ja toisaalta myös luokkakoko ei kasvaisi muissa ryhmissä.

Juhani Lohikoski
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Keravan_keskuskoulu#/media/Tiedosto:Keravan_keskuskoulu.JPG