Ilmastotekojen kaupunki

  • Taloudellisen budjetin rinnalle sitova ilmastobudjetti. Luodaan ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja tuetaan ekologista yrittämistä.
  • Parempia pyöräteitä, runkolukittavia telineitä ja vartioitu pyöräparkki Keravan asemalle. Sähkö- ja robottibusseja, aurinkopaneeleita, maalämpöä ja tuulivoimaa.
  • Palveluita eri puolille kaupunkia 15 minuutin periaatteella: pienkauppoja, liikunta- ja harrastuspaikkoja, kaupungin paikallisia palvelupisteitä, työskentely- ja yhteisöllisyystiloja turhan autoilun välttämiseksi.
  • Tuetaan ekologista ja kohtuuhintaista asumista rakentamisessa sekä ehkäistään alueellista eriytymistä.
  • Arvostetaan ja puolustetaan lähimetsiämme.

Juhani Lohikoski 103 Vasemmisto Kerava

Työssäoppijoita kaupungin rakennuskohteisiin

Valtuustoaloite Keudan opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen lisäämiseksi Keravan kaupungin rakennuskohteissa.

Keudan tekniikan alan (rakennus, maalaus ja talotekniikka) opiskelijoille ei aina löydy työssäoppimispaikkaa. Näin ollen opiskelijoiden valmistuminen saattaa viivästyä tai pahimmillaan se on johtanut opintojen keskeyttämiseen. Korona-aika ja etäopiskelu ovat entisestään pahentaneet opiskelijoiden tilannetta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki ottaa kaikkien omien rakennushankkeidensa urakkasopimuksiin kirjauksen, joka velvoittaisi rakennuskohteen pääurakoitsijaa ottamaan työmaille Keudan tekniikan alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Olisi tärkeää, että Keravan kaupunki myös suosittaisi, että pääurakoitsija kirjaisi tämän ehdon myös omiin alihankintasopimuksiin.

Keravalla 12.4.2021

Juhani Lohikoski  ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut.

Kaksi seuraavaa askelta Keravalla

Keskuskoulun rakentaminen ja Killan peruskorjaus toteutukseen.

Keravan kouluverkossa on tapahtunut paljon positiivista viimeisten vuosien aikana. Kurkelan koulun laajennus valmistui keväällä 2017, uusi Päivölänlaakson koulu avattiin syksyllä 2019 ja syksyllä avataan Keravanjoen uusi koulu. Nämä ovat olleet tarpeellisia investointeja, joiden puolesta on väännetty pitkään.


Moni kuntalainen voi kysyä, onko nyt tehty tarvittavat kouluinvestoinnit. Siihen on helppo vastata. Ei ole. Kaupungillamme on positiivinen ongelma. Se sijaitsee hyvässä paikassa pääkaupunkiseudun kyljessä. Vetovoimaa Keravalle on. Ennusteet kertovat, että lasten määrä tulee kaupungissamme kasvamaan ja lisää koulutilaa tarvitaan sekä osa kouluista vaatii peruskorjausta.

Lähiaikojen kaksi keskeisintä kysymystä ovat keskuskoulun kohtalo ja Killan koulun peruskorjaus.

Keskuskoulun sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi siirsi sen piirissä olleet lapset Sompion kouluun, mikä taas vähensi yläkoululaisten paikkoja. Tämä on johtanut kasvavaan ongelmaan, kun Killan ja Sompion alueen seiskaluokkalaiset eivät näytä mahtuvan Sompion kouluun, koska saviolaiset täyttävät sen. Pain,e koulupaikoista ei helpotu lähitulevaisuudessakaan, kun Kilta täydennysrakentuu. On todella tärkeätä, ettei keskuskoulun anneta rappioitua enempään. Keskustaan on rakennettava uusi yläkoulu lähialueen nuorille. Myöhemmin se on järkevää laajentaa yhtenäiskouluksi, jossa on myös alakoulu.

Palveluverkkotyöryhmän vuoden 2016 raportissa esitettiin Killan koulun peruskorjausta tehtäväksi mahdollisimman pikaisesti 1-5 vuoden aikana. Siitä on kulunut tuo aika, ja nyt puhutaan, että korjaus tehtäisiin kymmenen vuoden sisällä. Tämä on kestämätöntä. Peruskorjaus on saatava investointilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Päivitys blogiin:

Keskuskoulu ei rakennu hetkessä ja seiskaluokkalaisten hankalaan oppilaaksiottoon pitäisi hakea ratkaisuja jo tänä keväänä.

Pohdimme lautakunnassa painotusluokkien siirtoa, mutta se ei ollut mahdollista, koska opiskelijapaikat oli jo nimetty. Muuta on siis keksittävä. Kuntalaiset ovat keränneet adressia, jotta Kurkelan koulussa opiskelleet kutoset saisivat jatkaa koulussa myös yläkoulun. Minusta se on oikeudenmukainen vaatimus. Kurkelan koulu on yhtenäiskoulu, jonka on mainostettu oppilaille olevan ehyt opintopolku. Nyt se eheys katkeaa, jos lapsi siirretään toiselle puolelle Keravaa kouluun. On hyvä tarkistaa niin Kurkelan kuin Sompionkin koulusta löytyykö sieltä lisätilaa, jolla voitaisiin välttää turha nuorten vyöryttäminen lähikoulun ohi.

Samoin kannattaisin, että kaikki ne painotusluokat, jolla on alle 24-oppilasta täydennettäisiin haulla vielä kevään aikana, niin sitäkin kautta saataisiin vähennettyä vyörytystä ja toisaalta myös luokkakoko ei kasvaisi muissa ryhmissä.

Juhani Lohikoski
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Keravan_keskuskoulu#/media/Tiedosto:Keravan_keskuskoulu.JPG

Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista

Elämme poikkeuksellista aikaa. Aikaa, jota kukaan meistä ei osannut ennakoida vuosi sitten. Koronaviirusepidemia on vaikuttanut meihin lukuisilla eri tavoilla. Monien keravalaisten toimeentulo on ollut koetuksella, kun työpaikat kärsivät koronarajoituksista ja palvelusektorin kysyntä laski monissa paikoissa. Lapsilla alkoi etäkoulu. Etätöihin siirtyivät ne kaikki työntekijät, joille se oli mahdollista.

Jatka lukemista “Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista”

Uusi ikäihmisten palvelutalo Keravalle

Jätimme viime keväänä valtuustoaloitteen, jossa esitimme, että Keravalle tarvitaan lisää julkisesti vanhusten palveluasumisen paikkoja, koska niitä on vähemmän kuin on tarvetta.

“Viime vuosina vanhusten hoidon ja hoivan palvelutuotannossa on esiintynyt paljon epäkohtia ja erityisesti voittoa tavoittelevien suuryritysten puolella. Kun valvonnalla on puututtu epäkohtiin ja vanhustenhuollon laatua on vaadittu paremmaksi, ovat yksityiset hoivabisneksen tuottajat pyrkineet nostamaan hintojaan tuntuvasti.

Uusi vanhusten palvelutalo onkin siksi viisaampaa toteuttaa julkisena palveluna.”

Eilen saimme kaupunginvaltuustossa vastauksen aloitteeseen, jossa osittain allekirjoitettiin esittämiämme näkökulmia, mutta toisaalta se jäi ikävästi konsulttikieleksi.

Olennaista on kuitenkin se, että saimme budjettineuvotteluissa sovittu, että Keravalle rakennetaan ensi vuonna ikäihmisten palvelutalo. Tämä kaupungin oma palvelutalo tulee Saviolle. Se on erinomainen asia.

Ulkokuntosaleja Keravalle

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Jätimme tänään valtuustoaloitteen, jossa kannustetaan kaupunkilaisia liikkumaan ja selvitetään olisiko kuntoratojen yhteyteen mahdollista rakentaa ulkokuntosaleja, jotka mahdollistaisivat myös kovatempoisemman treenaamisen.

Ulkokuntosaleja Keravalle

Aikuisista yli puolet liikkuu riittävästi eli vähintään kolme tuntia viikossa. Liian moni kuntoilee kuitenkin liian vähän tai ei lainkaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan jopa 70 prosenttia aikuisista harrastaa vain kevyttä liikuntaa tai ei kuntoile vapaa-ajallaan ollenkaan. Samassa tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota, että osa koululaisista ja toisen asteen opiskelijoista liikkuu vapaa-ajallaan selvästi alle suosituksen, joka on seitsemän tuntia viikossa. Samoin on huomattu myös vanhempien ikäluokkien vähäisempi fyysinen aktiivisuus.

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Säännöllisellä liikunnalla on myös suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Asiantuntijoiden mukaan erityisen tärkeää terveysliikunta on ikäihmisille.

Keravalla on kattavasti kuntoratoja eli ns. pururatoja eri puolilla kaupunkia, ja ne ovatkin olleet kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä etenkin korona-aikana, jolloin monet sisäliikuntamahdollisuudet ovat olleet tauolla. Sen sijaan ulkokuntosaleja kaupungilla on lähinnä vain kaupungin keskusta-alueella.

Lappeenrannassa lähdettiin rakentamaan ulkokuntosaleja eri puolille kaupunkia. Tavoitteena oli madaltaa liikkumisen kynnystä niin, että kaikki voivat liikkua ja ulkoilla ilmaiseksi lähellä omaa asuinaluettaan. Etuna on myös se, että lähiliikuntapaikat ulkokuntosaleineen ovat käytössä ympäri vuorokauden ja talvesta riippuen jopa ympäri vuoden. Kaikille haluttiin tarjota tekemistä monipuolisten välineiden avulla. Laitteet ovat esteettömiä ja mahdollistavat liikkumisen vaikka pyörätuolilla. Ulkokuntoilupaikat ovat olleet Lappeenrannassa menestys.

Ehdotamme, että kaupunki selvittäisi, voitaisiinko Keravalla rakentaa ulkokuntosaleja kuntoratojen yhteyteen eri puolille kaupunkia sekä kartoittaa ulkokuntosalien mahdollisuutta myös kaupunginosissa, joissa ei ole kuntorataa lähellä.

Juhani Lohikoski,
Keravan Vasemmiston valtuustoryhmä

Investoidaan lapsiin – lautakunta ei hyväksynyt leikkauslistoja

Hyviä uutisia!

Päätimme tänään kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa, ettemme lähde leikkamaan lasten ja lapsiperheiden palveluita.

Esitämme lisärahaa lautakunnan budjettiin, jotta Kerava-lisä saataisiin säilytettyä myös ensi vuonna. Samalla päätimme, ettemme lopeta maahanmuuttajalasten oman äidinkielen opetusta. Tutkitusti uuden kielen oppimista helpottaa se, että osaa oman kielen. Tämä päätös oli tärkeä ja olennaista myös kotouttamisen kannalta.

Emme myöskään halunneet kaventaa tuntikehystä vähentämällä matematiikkaa, käsityötä ja englantia. Kun osaamisvaatimukset kasvaa yhteiskunnassamme olisi hyvin ongelmallista leikata koulutuksesta. Näihin haimme resurssit lukion puolelta, jossa on varauduttu maksuttoman toisen asteen kustannuksiin, kun oppivelvollisuus laajenee. Nämä kulut valtio on kuitenkin luvannut korvata täysin.

Päätökset syntyivät äänin 7-3. Yllämainittuja asioita kannattivat demarien, vasemmiston ja vihreiden edustajat. Vastaan äänesti Kokoomuksen ja Perussuomalaisten edustajat.

Mainittakoon tässä vielä, että valtiolta on tulossa lisää koronatukea kunnille. Tämä helpottaa Keravan asemaa ja mielestäni mahdollistaa entisestään sen, että nämä asiat saadaan soviteltua kaupungin budjettiin.

Turvallisuutta ratkaistaan ennaltaehkäisemällä

Valtuusto keskusteli eilen kaupunkimme turvallisuudesta.

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu kertoi, että turvallisuuden luomisessa on tärkeää ennaltaehkäisevä työ. Se näkyy koulujen perheenohjaajina, ankkuri-nuorisotyönä, etsivää nuorisotyötä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Samaan aikaan turvallisuutta pitää vahvistaa kaavoituksella ja suunnittelulla. Valoisampia katuja jne.

Kaupungin turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio kertoo, että Keravalla on ollut normaalia enemmän levottomuuksia, ryöstöjä ja varkauksia kaupunkialueella, etenkin keskustassa. Kaupunki on aloittanut monia toimia ja tekee kiinteää yhteistyötä poliisin kanssa. Komokallio peräsi taloyhtiöiltä tarkempia toimia turvallisuusongelmien ratkomisessa. Hän kertoi, että kaupunki on aloittanut viikoittaisen turvallisuusviestinnän.
Komokallio korosti jalkautuvan nuorisotyön tekevän tärkeää työtä kohdatessaan nuoria kaduilla ja ohjatessaan heitä tarvittaessa kaupungin palveluiden piiriin.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kiitti maan hallitusta, että vihdoinkin on saatu poliisille lisää resursseja. Hän kertoi faktoja alueen poliisityöstä ja keskeisistä painopisteistä.

Keravalainen poliisi Jussi Huhtela korosti Keravan olevan turvallinen kaupunki ja kertoi rikosten määrän yleisesti olevan laskussa. Silti hän ymmärsi somessa käytävää turvallisuuskeskustelua. Suurella osalla ihmisistä menee entistä paremmin, mutta pienellä osalla on kerrostuvaa ongelmaa. Automurtojen määrässä on selkeä piikki Keravalla. Huhtela arvioi, että varkaat tulevat jäämään kiinni ja sitten paljastuu suurempi varkauksien sarja. Samalla hän kehotti ettei kukaan jätä mitään arvokasta autoihin.

Ankkuritoiminta on poliisin ennaltaehkäisevää työtä. Kohteena ovat lapset ja nuoret, kertoi ylikomisario Kimmo Hyvärinen. Keravalla ollaan toiminnassa pitkällä koska kaupunki oli sitä ensimmäisten joukossa pilotoimassa.

Kysyin keskustelussa, miten hallituksen lisäämät poliisiresurssit ovat näkyneet poliisin arkisessa työssä. Onko poliisipartioiden liikkumista Keravalla lisätty kuluneen vuoden aikana. Miten jalkautuminen / liikkuminen käytännössä tapahtuu Keravalla muissa kaupunginosissa kuin kaupungin keskustassa sekä lisäksi millaistans. lähiötyötä poliisi Keravalla tekee.
Kysyisin myös Keravan omasta työstä. Teemme paljon tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jota tässäkin on mainittu aiemmin. mutta miten päihteidenkäyttäjät pääsevät katkolle ja riittävän pitkään kuntoutukseen.

Poliisit kertoivat resurssien lisäys konkreettisesti tarkoittaa 20 uutta poliisia kentälle. Poliisit kiertävät säännöllisesti ja keskustelevat alueella. Olennaista lähiötyötä on ennaltaehkäisevä ankkurihanke.
Poliisit pitävät myös tosi tärkeänä, että päihteiden käyttäjät ohjataan vieroitukseen ja kuntoutukseen. He näkivät tärkeänä, että kunnilla on tähän tarpeeksi resursseja.

Turvallisuutta rakennetaan kaupungissa jokapäiväisessä arjessa poliisin ja järjestöjen kanssa. Kaupungin puolella budjetissa on tärkeä varmistaa ennaltaehkäisevän työn resurssit jatkossakin sekä parantaa kaupunginosien turvallisuutta yhteisöllisyydellä.

Skeittiparkki Keravalle

Keravan keskustassa oli uutta taidetta. Täältäkin lähtee kiitos vapaa-aikalautakunnan suuntaan kun päätitte vihdoin skeittiparkin sijoituksesta. Vuosia tätä on Keravalla väännetty. Hienoa lautakunnan puheenjohtaja Tuija Husari ja koko lautakunta. Iso käsi myös Väänäsen Jounille, joka on tehnyt asian eteen tosi paljon duunia. Josko Sompiossa päästäisiin parin vuoden sisällä jo skeittaamaan. Ties vaikka setäkin nähtäisiin kokeilemassa rampilla.