Tilamaksujen korotus heijastuu suoraan harrastusmaksuihin

Taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset esittelivät toimintaansa vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Puhumassa olivat Nina Rissanen, Keravan musiikkiopisto, Heidi Savulaakso-Saatsi, Keravan kuvataidekoulu, Marko Kokko, Vekarateatteri ja Irmeli Toiviainen, Keravan Tanssiopisto.

Kuulimme, että yli 1800 lasta osallistui viime vuonna taiteen perusopetukseen kaupungissamme. Keravalla taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset tuottivat 160 tapahtumaa. Tämä kaikki keskellä merkittävää koronakriisiä.

Osallistuin keskusteluun ja kommentoin, että taiteen perusopetus on Keravalla varsin laadukasta ja monipuolista, kuten tässä esityksessä olemme kuulleet. Se myös osallistaa merkittävää määrää kaupunkimme lapsia. Näen tärkeäksi, että pystymme takaamaan hyvän toimintaympäristön niin, että yhä useammalla nuorella on mahdollisuus jatkossakin harrastaa kaupungissamme.

Valitettavasti viime syksyn kasvatus- ja opetuslautakunnan ja myöhemmin valtuuston päätös nostaa koulujen tilamaksuja ei ollut fiksu päätös. Eikä sillä parannettu harrastusmahdollisuuksia. Keravan Vasemmistoliitto vastusti korotuksia ja näimme uhkakuvana korotuksien heikentävän lasten harrastusmahdollisuuksia.

Jatka lukemista “Tilamaksujen korotus heijastuu suoraan harrastusmaksuihin”

Kunta-aloitteen tekijät oikeassa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tämän viikon kokouksessa vastasimme myös 236:n keravalaisen allekirjoittamaan kuntalaisaloitteeseen, jossa esitetään koulujen salivuokrien nostamispäätöksen kumoamista.

🏀🤾🏻‍♀️🏐 Aloitteen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan marraskuussa tekemä päätös nostaa koulujen salivuokria tarkoittaa vakavaa taloudellista iskua monille paikallisille urheiluseuroille ja nostaa väistämättä seurojen kausimaksuja.

🧒🏻 Kuntalaisaloitteen perusteluiden mukaan kausimaksujen nousun seurauksena lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet vähenevät, ja kaupungin lapset ja nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan harrastusmahdollisuuksien keskittyessä parempituloiseen väestöön.

‼Vastustin pitkillä samoilla argumenteilla tilamaksujen korotuksia kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa marraskuussa sekä myöhemmin koko Vasemmistoryhmämme valtuustossa joulukuussa. Valitettavasti enemmistö niin lautakunnassa ja valtuustossa oli eri mieltä ja korotukset päätettiin tehdä. Harmittavaa oli ettei tämänkin päätöksen kohdalla oltu tehty vaikuttavuusarviointia. Yleisessä keskustelussa vain perusteltiin, että muutokset eivät ole merkittäviä. Kuntalaisaloitteessa ja myös kokoukselle toimitetussa Musiikkiopiston kirjeessä kyllä annetaan toisenlainen kuva. Seurojen kulut nousevat merkittävästi ja tämä heijastuu suoraan harrastusmaksuihin.

❤ Vasemmisto esitti syksyllä vaihtoehdon, että olisimme maltillisesti korottaneet kuntaveroa, niin olisimme välttyneet asiakas- ja tilamaksujen kovilta korotuksilta, jotka tuntuvat merkittävästi lapsiperheiden kukkarossa. Valitettavasti suurelle osalle puolueita veronuivuus ajoi tähän.

Jatka lukemista “Kunta-aloitteen tekijät oikeassa”

Voitontavoittelun ei pitäisi kuulua varhaiskasvatukseen

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui eilen vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Yksi keskeisistä käsiteltävistä asioista oli palvelusetelikirjan sääntöjen muuttaminen, niin että yksityistä päivähoitoa voitaisiin lisätä merkittävästi.

‼ En kannattanut esitystä koska koen yrityspohjaisen yksityisen päivähoidon lisäämisen varsin ongelmallisena. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat kritisoineet vahvasti voitontavoittelua päiväkodeissa. Mielestäni ei ole kunnan tehtävä minimoida yrittäjän riskejä.

Pidin myös hyvin ongelmallisena, että esityksessä ei ollut kustannus- ja vaikuttavuusarviota.

Valitettavasti esitykseni sai vain vihreiden tuen ja koko muu lautakunta, sosiaalidemokraatit mukaan lukien, liputti palvelusetelien rajoitusten purun puolesta, mikä tulee siis tarkoittamaan merkittävää yksityisen päivähoidon lisääntymistä.

Jatka lukemista “Voitontavoittelun ei pitäisi kuulua varhaiskasvatukseen”

Budjetti 2022

Vasemmistoliitto ei ole mukana budjettisopimuksessa, koska:

❗ Se ei tarjoa riittäviä taloudellisia resursseja toimia keskellä koronakriisiä

❗ Se heikentää etenkin lapsiperheiden asemaa radikaaleilla asiakasmaksujen korotuksilla, jotka olisi voitu välttää kestävämmällä ja oikeudenmukaisemmalla tuloratkaisulla.

❗ Se pitää sisällään lukuisia sopeutusehdotuksia, joilla luodaan lisää haasteita niin sosiaali- ja terveys, kuin kasvatus- ja opetuspuolellekin tilanteessa, jossa meidän pitäisi vahvistaa resursseja, jotta pystyisimme vastaaman koronkriisin osoittamiin haasteisiin.

Puheeni budjettivaltuustossa:

Jatka lukemista “Budjetti 2022”

Lasten ja nuorten asemaa ei paranneta leikkauksilla

Kaupunkimme linjaa strategiassaan olevansa lasten ja nuorten kaupunki, ja panostavansa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Käytäntö on kuitenkin toinen. Budjettineuvotteluissa enemmistö puolueista ei ollut valmis korottamaan kuntaveroa maltillisesti, jotta kuntalaisille tärkeät palvelut olisi saatu rahoitettua. Sen sijaan, että jokainen keravalainen olisi osallistunut pienellä osalla tulopuolen vahvistamiseen, niin yksittäiset perheet laitetaan yksittäiset perheet maksamaan radikaalisti suuremmat asiakasmaksut ja leikataan tukia.

Jatka lukemista “Lasten ja nuorten asemaa ei paranneta leikkauksilla”

Kasvatus- ja opetuslautakunnan työskentelty alkoi

Kasvatus- ja opetuslautakunta aloitti työskentelynsä pitämällä kokouksen keskiviikkona ja lautakuntaseminaarin torstaina sekä perjantaina.
Syksyn keskeisinä asioina ovat:
🦠 Lasten tukeminen koronakriisissä
💶 valmistautuminen talousneuvotteluihin
👉 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste
🎭 painotetun opetuksen malli ja oppilaaksiotto
🏫 Koulujen ja päiväkotien palveluverkko

Näen, että lautakunnan on tärkeää varmistaa riittävät resurssit lasten tukemiseksi ja oppimisen edistämiseksi. Hyvää työtä tekevillä opettajilla pitää olla riittävästi avustajia, jotta jokainen lapsi saa mahdollisuuden oppia parhaalla tavalla. Tukipalveluiden pitää olla ennaltaehkäiseviä ja tarpeeksi kattavia. Kenenkään ei pidä jonottaa viikkoja tarvittavaa apua. Kouluinvestointien aika ei ole ohi, vaikka lähivuosina Keravalle onkin rakennettu useampi uusi koulu. Keskustaan tarvitaan koulu, etenkin yläkoululaisille. Syksyn aikana on ratkottava keskuskoulun kohtalo. Oli mukava tutustua uusiin lautakunnan jäseniin sekä ilolla myös huomasin osan vanhojen jatkavan. Hyvällä fiiliksellä tekemään tärkeätä työtä.

Haluan parantaa keravalaisten lasten ja nuorten arkea

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa minua jatkamaan kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tämä on mahtavaa. Haluan olla parantamassa keravalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistaa heidän osaamista.

Lähiaikoina tärkeitä tehtäviä on varmistaa, että oppivelvollisuuden laajentaminen hoidetaan fiksusti ja jokaiselle nuorella on motivoiva toisen asteen opiskelupaikka.

Jatka lukemista “Haluan parantaa keravalaisten lasten ja nuorten arkea”

Lautakuntaraportti

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui tänään. Tärkeimpänä päätösasiana oli lautakunnan ehdotus kaupungin eri toimintojen ja palveluiden tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden parantamiseksi vuosina 2021–2024. Asian tausta on kaupungin viime syksyn budjettineuvotteluissa, jossa tämän vuoden talousesitys jäi alijäämäiseksi, kun ei löytynyt tahtotilaa leikata palveluita tai toisaalta korottaa veroja (Vasemmisto tosin olisi ollut valmis pieneen veronkorotukseen tärkeiden palveluiden varmistamiseksi, kuten viranhaltijat olivat ehdottaneen). Päätökseksi tuli, että jokainen lautakunta käy läpi toimialansa miettien miten palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa.


Virkamiesten pohjaesityksessä oli paljon hyvää, ja ymmärrystä nähdä, että satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin voidaan säästää melkoisesti rahaa pidemmällä aikavälillä ja toisaalta meillä olisi paremmin voivia nuoria ja lapsia.

Jatka lukemista “Lautakuntaraportti”

Kasvatus- ja opetuslautakunnan leikkauslista

Kasvatus- ja opetuslautakunta oli suurten kysymysten äärellä kun se kokoontui päättämään liki miljoonan euron leikkauslistasta. Esitin kokouksessa, että useista leikkauksista, jotka tulevat maksamaan tulevaisuudessa kunnalle aiottuja säästöjä enemmän, pitäisi luopua, ja pyytää niiden kattamiseksi valtuustosta lisätalousarvio. Valittetavasti ehdotukseni ei saanut kannatusta.
Lautakunta oli edellisessä kokouksessa päättänyt jättää leikkauslistan pöydälle, ja kahta kokoomuslaista edustajaa lukuunottamatta kokonaisuutena vaatinut pontena kaupunginhallitukselta selvitystä vuoden 2014 verotuloarviosta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehti kun oli arvioinut Keski-Uusimaan haastattelussa kunnan saavan huomattavasti arvioitua suuremman verotulot.

Selvityksen sijaan kuntapäättäjille lähetettiinkin paimenkirje, jossa toistettiin että joulukuun valtuusto on leikkauslistat tehnyt, eikä niistä pidä poiketa. Viestiä alleviivattin vielä maalailemalla kuvaa, että jos asioita ei tehdä tahdotulla tavalla niin Kerava on suurissa ongelmissa.  Näin ei tietenkään ole. Kaupunki on vahva taloudellisesti, ja teki viime vuonnakin hyvän tuloksen. Selvää on, että tästä vuodestakaan ei tule taloudellisesti mikään kriisivuosi.  Siksi Vasemmistoliiton ryhmä esitti maanantaina valtuustossa, että verotuloarviota tulee nostaa 3,5 miljoonalla eurolla. Perustelut voit lukea täältä. Emme saaneet siihen tukea muilta ryhmiltä.

Esitin kasvatus ja opetuslautakunnassa tänään:

*Alakoulujen tuntijakoa ei supistettaisi

*Avustajia ei karsittaisi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. He tekevät hyvin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä kaupungissa, jossa on Suomen suurimmat luokkakoot.

*Kasvatusohjaajien toimenkuvaa ja tehtäviä ei muutettaisi. Kasvatusohjaat ovat koulussa olleet tärkeässä osassa tukemassa nuorten kiinnittymistä opiskeluun ja kouluyhteisöön ja esimerkiksi auttamassa murrosiän kysymysten käsittelyssä. Uskon, että tulevaisuuden kouluissa on yhä enemmän kasvatusohjaajan kaltaisia tehtäviä, jotka yhdistävät monta vanhaa erillistä tehtävää.

*Tilavuokria ei korotettaisi. Monet keravalaiset yhdistykset tarvitsevat tiloja toimintaan, mutta niiden tulot ovat pieniä ja uhkana on mm. toiminta-avustustensa leikkaaminen. On järkevämpää, että tilat ovat ennaltaehkäisevässä käytössä, kun korotuksella saataisiin pikemminkin käyttöastetta laskemaan.

*Untolan leikkikoulun toiminnan jatkamista Untolassa. Leikkikoulutoiminnan integroiminen päiväkotien yhteyteen on hyvä asia, mutta pohdin onko meillä päiväkodeissa tällä hetkellä resursseja toiminnan organisoimiseen yhtä laadukkaana kuin se on Untolassa toteutettu. Pohdin myös mikä on todellinen säästö, jos kuitenkin sama määrä lapsia jatkaa toisessa paikassa syksyllä ja lastentarhanopettajat jatkavat myös työssään. Talo jää kuitenkin käyttäkustannuksineen Keravan kaupungille, vaikka se siirtyisikin pois varhaiskasvatuksen budjetista.)

*Lisäopetusta (10-luokkaa) ei karsittaisi. Itsekin aikoinaan 10-luokan käyneenä koen sen olevan tärkeä tie kasvaa ja ponnistaa myöhemmin jatko-opintoihin. Koen myös lisäopetuksen karsimisen pitkälti nuorisotakuun ajatuksen vastaiseksi.

*Lukion ja aikuisten perusopetuksen tuntikehyksestä ei pitäisi leikata. Aikuisten perusopetuksesta ei pitäisi supistaa. Edelleen aikuisten perusopetukseen panostaminen on mitä olennaisinta ennaltaehkäisemistä. Se antaa mahdollisuuden esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselle paremmin kotoutua yhteiskuntaamme ja jatkaa muihin opintoihin. Monessa kaupungissa on panostettu tähän aiempaa enemmän.

*Esitys Kerava-lisän lakkauttamisen sijaan sen muuttamisesta 1 vuodesta 9 kuukaudesta jatkossa 1 vuoteen 6 kuukauteen.. Saataisiin kerättyä säästöjä 30 – 40 000 euroa, mutta samaan aikaan tarjottaisiin perheille mahdollisuus pitää pikkulapsia kotona kuitenkin hieman vanhempainvapaata pidempään.

Esitin, että näitä ehdotettuja leikkauksia ei tehtäisi, vaan niihin haettaisiin valtuustolta lisätalousarvio. Valitettavasti ehdotustani ei kannatettu.
Keravalisän muutoksessa sain tukea muutamalta lautakunnan jäseneltä. Samoin Untolan toiminnan jatkamisesta oli huolissaan lisäkseni pari valtuutettua.

Perusopetuksen tuntikehystä ei leikattu, mutta ikävä kyllä avustajien paikkoja vähennetään

On hyvä, että tuntikehystä ei leikattu peruskoulun puolella. Vastapainona lisäleikkaus kohdistui edellisten lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vakansseihin.

Valtuustosopimuksen mukaisesti säästöjä olisi voitu hakea mm. eläköitymisten myötä, kun kaikkia paikkoja ei täytetä, mutta nyt tällä lautakunnan enemmistön hyväksymällä päätöksellä karsitaankin myös avustajien paikkoja niin, ettei kaikkia määräaikaisia (joita tekevät yleisimmin nuoret työntekijät) paikkoja jatketa.

Kun tiedetään, että Keravalla on Suomen suurimmat luokkakoot ja toisaalta päivähoitopuolella lasten päivähoidon tilamitoitus on Keski-Uudenmaan pienimpiä, niin avustajista karsiminen ei muuta tilannetta missään nimessä ainakaan paremmaksi.

Mainitaan vielä, että Vasemmistoliiton ryhmä esitti maanantaina valtuustossa vuoden 2014 verotuloarvion uudelleen arvioimista. Uudelleenarvioinnilla olisi pystytty perumaan nämä kipeät leikkaukset. Valitettavasti emme saaneet tukea muilta ryhmiltä.