Budjetti 2022

Vasemmistoliitto ei ole mukana budjettisopimuksessa, koska:

❗ Se ei tarjoa riittäviä taloudellisia resursseja toimia keskellä koronakriisiä

❗ Se heikentää etenkin lapsiperheiden asemaa radikaaleilla asiakasmaksujen korotuksilla, jotka olisi voitu välttää kestävämmällä ja oikeudenmukaisemmalla tuloratkaisulla.

❗ Se pitää sisällään lukuisia sopeutusehdotuksia, joilla luodaan lisää haasteita niin sosiaali- ja terveys, kuin kasvatus- ja opetuspuolellekin tilanteessa, jossa meidän pitäisi vahvistaa resursseja, jotta pystyisimme vastaaman koronkriisin osoittamiin haasteisiin.

Puheeni budjettivaltuustossa:

Jatka lukemista “Budjetti 2022”

Lasten ja nuorten asemaa ei paranneta leikkauksilla

Kaupunkimme linjaa strategiassaan olevansa lasten ja nuorten kaupunki, ja panostavansa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Käytäntö on kuitenkin toinen. Budjettineuvotteluissa enemmistö puolueista ei ollut valmis korottamaan kuntaveroa maltillisesti, jotta kuntalaisille tärkeät palvelut olisi saatu rahoitettua. Sen sijaan, että jokainen keravalainen olisi osallistunut pienellä osalla tulopuolen vahvistamiseen, niin yksittäiset perheet laitetaan yksittäiset perheet maksamaan radikaalisti suuremmat asiakasmaksut ja leikataan tukia.

Jatka lukemista “Lasten ja nuorten asemaa ei paranneta leikkauksilla”

Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista

Elämme poikkeuksellista aikaa. Aikaa, jota kukaan meistä ei osannut ennakoida vuosi sitten. Koronaviirusepidemia on vaikuttanut meihin lukuisilla eri tavoilla. Monien keravalaisten toimeentulo on ollut koetuksella, kun työpaikat kärsivät koronarajoituksista ja palvelusektorin kysyntä laski monissa paikoissa. Lapsilla alkoi etäkoulu. Etätöihin siirtyivät ne kaikki työntekijät, joille se oli mahdollista.

Jatka lukemista “Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista”

Valtuusto keskusteli verotuloarviosta – Vasemmisto ehdotti 3,5 mil € nostoa

Vasemmisto jäi yksin ehdottaessaan vuoden 2014 verotuloarvion nostamista, jotta vältyttäisiin kipeiltä leikkauksilta palveluihin.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdotti vuoden 2014 verotuloarvion muuttamista 3,5 miljoonalla eurolla suuremmaksi maanantaina 27.1. valtuuston kokouksessa.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Pia Lohikosken mielestä kaupungin verotuloarvio on selkeästi aliarvioitu. Siinä ei huomioida riittävästi sitä, että veroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttia syksyn budjettineuvotteluissa.  Yhtälailla yhteisöveroon ei ole luvassa pelkkää alennusta kunnille.

– Hallitus on päättänyt vuoden 2014 alussa alentaa yhteisöveroa 4,5, prosenttia, mutta toisaalta se on samaan aikaan päättänyt nostaa kuntien saamaa osuutta yhteisöverosta 5 prosentilla.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä veroarvion nostamisella vältetään tekemästä leikkauksia moniin ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka aiheuttavat tulevaisuudessa nykyisiä säästöjä suuremmat kustannukset.

Talousarviokeskustelussa valtuuston oikealta laidalta toistettiin kriisimantraa, että on parempi varautua pahoihin päiviin ja tehdä tiukkaa budjettia, vaikka verotuloja tulisikin vuoden aikana huomattavasti ennakoitua enemmän. Yhdessäkään puheenvuorossa ei kiistetty, etteikö Vasemmiston esittämä 3,50 miljoonan euron verotuloarvion nosto voisi hyvinkin olla se, mitä verotuloja tulee kaupungissa arvioitua enemmän.

Ymmärrän, että oikeistolle (etenkin kokoomukselle) tiukan talouskurin pohjalta lähtevä politiikka on toiminnan keskiössä, mutta miksi sosialidemokraateissa, vihreissä ja perussuomalaisissa suostutaan tällaiseen politiikkaan, jossa verotulojen jatkuva aliarviointi johtaa leikkauskierteeseen, jossa tehdään sosiaali- ja terveys sekä kasvatus- ja opetuspuolella kipeitä leikkauksia, jotka tulevat usein myöhemmin kalliimmiksi kuin arvioidut säästöt. Miksi poliitikot ovat valmiit leikkaamaan avustajaresursseja päiväkodeissa ja kouluissa, lopettamaan kasvatusohjaajien toimet kouluissamme tai jäädyttämään puheterapeutin toimen niin, että jonot pitkittyvät. Mitä järkeä on leikata ennaltaehkäisevästä työstä?

Vaikkakin eri puolilta valtuustosalia esitettiin kritiikkiä matalaa verotuloarviota kohtaan valtuustopuheenvuoroissa, valitettavasti ei Keravan Vasemmistoliiton tekemä ehdotus saanut kannatusta muilta puolueilta.

Ponsi Ali-Keravan koulusta

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti ponsiesityksen koskien Ali-Keravan koulun remonttia, opetuksen väistötilojen toteutusta lähellä ja rakennuksen säilyttämistä tulevaisuudessakin koulukäytössä.

Ponsi:
Ali-Keravan koululla on havaittu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkimuksissa toistuvasti sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla, että kasvatus- ja opetusviraston tulee etsiä korvaavat opetustilat Ali-Keravan koulun oppilaille. Samalla lautakunta kirjasi ponnen, jonka mukaan tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua opetuskelpoiseen käyttöön. Koska Ali-Keravan koulu on historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus, se tulee kunnostaa ja nimenomaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siis koulukäyttöön.

Päätös on herättänyt ymmärrettävää huolta Ali-Keravan koulun oppilaiden vanhempien keskuudessa. Keskustelua on käyty sisäilmaongelmien vakavuudesta, sekä mahdollisten remontin aikaisten korvaavien opetustilojen sijainnista sekä toiminnallisuudesta. Pelkoa on myös herättänyt uhka pienten lasten pitkästä koulumatkasta vaarallisten risteysten yli, mikäli väistötiloja mahdollisen remontin ajalle ei osoitettaisi nykyisen koulun välittömästä läheisyydestä. Lisäksi on huomioitava, että Keravalla ei ole tyhjillään olevaa koulutilaa, jonne oppilaat voitaisiin siirtää, vaan Keravan koulutilat ovat jo entuudestaan erittäin tehokkaassa koulu- ja esikoulukäytössä.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että mikäli korvaavia tiloja tullaan tarvitsemaan tulevan kevätlukukauden (2014) aikana, niin remontin väistötilat sijoitetaan ensisijaisesti Ali-Keravan koulun tai Keravanjoen koulun pihalle. Pienten lasten koulumatkan pitää olla turvallinen. Rahaa korvaaviin tiloihin löytyisi kasvatus- ja opetuslautakunnan tänä vuonna (2013) ylijäämäisestä budjetista. Lautakunnan budjetti oli marraskuun lopulla liki 1 300 000 euroa plussan puolella, ja kriittistenkin arvioiden mukaan tulos jää positiiviseksi noin 500 000 euroa vuoden päätyttyä. Koska ollaan jo lähellä vuoden vaihdetta, päätös Ali-Keravan koulun mahdollisesta remontista ja sen väistötiloista tultaneen tekemään vuoden 2014 aikana, vaikkei siihen ole ollut mahdollista varautua budjettineuvotteluiden aikana.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittää, että Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmien poistamiseen tartutaan ripeästi heti vuoden 2014 alussa ja korjaustyöt suoritetaan sillä aikataululla, että opetustoiminnan jatkaminen on mahdollista Ali-Keravan koulun tiloissa normaalisti uuden syyslukukauden alkaessa elokuussa 2014.

16.12.2013 Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Uimhalli-investointi ponsi

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti joulukuun valtuuston budjettikeskustelussa ponsiesityksen koskien uimahalli-investointia. Vasemmisto vaatii vähimmäisvaatimuksena uimahallin laajennusta, mutta näkee järkevämäpänä investoinnin uuteen halliin.

Ponsi:

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä uimahalli-investointi, joka sisältää myös uuden monitoimialtaan, on tehtävä tämän valtuustokauden aikana.

Pelkkä vanhan uimahallin paikkailu ei voi olla toimiva ratkaisu taloudellisessa- tai käyttömielessä.
Se on vastoin kuntalaisten tahtoa. Tänä syksynä liki 3000 kuntalaista vaati Keravan uimahallin laajennusta remontteineen tai uuden rakentamista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyy vähimmäisvaatimuksena liikuntalautakunnan vuosien 2000-2012 ja Vapaa-ajanlautakunnan 2013 päätöksiin, joiden mukaan uimahallin kokonaisvaltainen peruskorjaus sekä laajennus pitää aloittaa ilman viivytystä. Samoin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tukee Keravan Vammaisneuvoston näkemystä vesiliikunnan merkityksestä sekä ennaltaehkäisevänä että kuntouttavana liikuntamuotona, jota varten uusi monitoimiallas tarvitaan.

Myös investointiraamit sisältyvät budjettisopimukseen. Esitämme, että niiden puitteissa Kerava aloittaa uuden uimahallin suunnittelemisen välittömästi. Realistisia vaihtoehtoja löytyy. Ne tarjoavat sekä taloudellisesti kestävän että käyttäjä- ja ympäristöystävällisesti toimivan ratkaisun niin aktiiviuimareille kuin lapsille ja kuntoilijoille.

Kerava 16.12.2013
Keravan Vasemmistoliitto