Kaikkien kaupunki

  • Rakennetaan yhdessä avointa, suvaitsevaa ja aktiivista kaupunkia.
  • Annetaan kaikkien vaikuttaa ja vahvistetaan osallistavaa budjetointia. Otetaan verkkokyläillat ja asukaskyselyt vakiintuneeksi toimintatavaksi sekä kannustetaan työntekijöitä kehittämään työympäristöänsä.
  • Mahdollistetaan kulttuuritapahtumat kaupunginosissamme.
  • Taklataan turvattomuutta yhteisöllisyydellä sekä yhteistyöllä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
  • Rakennetaan hyvä Kerava kaikille.
  • Juhani Lohikoski 103 Kerava Vasemmisto