Ilmastotekojen kaupunki

 • Taloudellisen budjetin rinnalle sitova ilmastobudjetti. Luodaan ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja tuetaan ekologista yrittämistä.
 • Parempia pyöräteitä, runkolukittavia telineitä ja vartioitu pyöräparkki Keravan asemalle. Sähkö- ja robottibusseja, aurinkopaneeleita, maalämpöä ja tuulivoimaa.
 • Palveluita eri puolille kaupunkia 15 minuutin periaatteella: pienkauppoja, liikunta- ja harrastuspaikkoja, kaupungin paikallisia palvelupisteitä, työskentely- ja yhteisöllisyystiloja turhan autoilun välttämiseksi.
 • Tuetaan ekologista ja kohtuuhintaista asumista rakentamisessa sekä ehkäistään alueellista eriytymistä.
 • Arvostetaan ja puolustetaan lähimetsiämme.

Juhani Lohikoski 103 Vasemmisto Kerava

Lasten ja nuorten kaupunki

 • Viisas Kerava satsaa ennaltaehkäisyyn ja osaamisen vahvistamiseen.
 • Pienet ryhmä- ja luokkakoot motivoituneilla opettajilla lähikouluissa antavat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen.
 • Kaikilla lapsilla on oikeus kokea kuuluvansa kouluyhteisöön – ilman kiusaamista. Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit kattavammaksi.
 • Innostetaan lapsia harrastamaan ja liikkumaan koulujen maksuttomilla kerhoilla. Rakennetaan skeittiparkki ja monitoimihalli.
 • Keravalla tarvitaan ammatillisen koulutuksen ryhtiliike, enemmän lähiopetusta, tukea ja työssäoppimista paikallisissa yrityksissä.
 • Vetkuttelu keskuskoulun kohtalosta on lopettava. Tarvitsemme keskustaan yläkoulun.
 • Juhani Lohikoski 103 Kerava Vasemmisto

Työssäoppijoita kaupungin rakennuskohteisiin

Valtuustoaloite Keudan opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen lisäämiseksi Keravan kaupungin rakennuskohteissa.

Keudan tekniikan alan (rakennus, maalaus ja talotekniikka) opiskelijoille ei aina löydy työssäoppimispaikkaa. Näin ollen opiskelijoiden valmistuminen saattaa viivästyä tai pahimmillaan se on johtanut opintojen keskeyttämiseen. Korona-aika ja etäopiskelu ovat entisestään pahentaneet opiskelijoiden tilannetta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki ottaa kaikkien omien rakennushankkeidensa urakkasopimuksiin kirjauksen, joka velvoittaisi rakennuskohteen pääurakoitsijaa ottamaan työmaille Keudan tekniikan alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Olisi tärkeää, että Keravan kaupunki myös suosittaisi, että pääurakoitsija kirjaisi tämän ehdon myös omiin alihankintasopimuksiin.

Keravalla 12.4.2021

Juhani Lohikoski  ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut.

Kaksi seuraavaa askelta Keravalla

Keskuskoulun rakentaminen ja Killan peruskorjaus toteutukseen.

Keravan kouluverkossa on tapahtunut paljon positiivista viimeisten vuosien aikana. Kurkelan koulun laajennus valmistui keväällä 2017, uusi Päivölänlaakson koulu avattiin syksyllä 2019 ja syksyllä avataan Keravanjoen uusi koulu. Nämä ovat olleet tarpeellisia investointeja, joiden puolesta on väännetty pitkään.


Moni kuntalainen voi kysyä, onko nyt tehty tarvittavat kouluinvestoinnit. Siihen on helppo vastata. Ei ole. Kaupungillamme on positiivinen ongelma. Se sijaitsee hyvässä paikassa pääkaupunkiseudun kyljessä. Vetovoimaa Keravalle on. Ennusteet kertovat, että lasten määrä tulee kaupungissamme kasvamaan ja lisää koulutilaa tarvitaan sekä osa kouluista vaatii peruskorjausta.

Lähiaikojen kaksi keskeisintä kysymystä ovat keskuskoulun kohtalo ja Killan koulun peruskorjaus.

Keskuskoulun sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi siirsi sen piirissä olleet lapset Sompion kouluun, mikä taas vähensi yläkoululaisten paikkoja. Tämä on johtanut kasvavaan ongelmaan, kun Killan ja Sompion alueen seiskaluokkalaiset eivät näytä mahtuvan Sompion kouluun, koska saviolaiset täyttävät sen. Pain,e koulupaikoista ei helpotu lähitulevaisuudessakaan, kun Kilta täydennysrakentuu. On todella tärkeätä, ettei keskuskoulun anneta rappioitua enempään. Keskustaan on rakennettava uusi yläkoulu lähialueen nuorille. Myöhemmin se on järkevää laajentaa yhtenäiskouluksi, jossa on myös alakoulu.

Palveluverkkotyöryhmän vuoden 2016 raportissa esitettiin Killan koulun peruskorjausta tehtäväksi mahdollisimman pikaisesti 1-5 vuoden aikana. Siitä on kulunut tuo aika, ja nyt puhutaan, että korjaus tehtäisiin kymmenen vuoden sisällä. Tämä on kestämätöntä. Peruskorjaus on saatava investointilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Päivitys blogiin:

Keskuskoulu ei rakennu hetkessä ja seiskaluokkalaisten hankalaan oppilaaksiottoon pitäisi hakea ratkaisuja jo tänä keväänä.

Pohdimme lautakunnassa painotusluokkien siirtoa, mutta se ei ollut mahdollista, koska opiskelijapaikat oli jo nimetty. Muuta on siis keksittävä. Kuntalaiset ovat keränneet adressia, jotta Kurkelan koulussa opiskelleet kutoset saisivat jatkaa koulussa myös yläkoulun. Minusta se on oikeudenmukainen vaatimus. Kurkelan koulu on yhtenäiskoulu, jonka on mainostettu oppilaille olevan ehyt opintopolku. Nyt se eheys katkeaa, jos lapsi siirretään toiselle puolelle Keravaa kouluun. On hyvä tarkistaa niin Kurkelan kuin Sompionkin koulusta löytyykö sieltä lisätilaa, jolla voitaisiin välttää turha nuorten vyöryttäminen lähikoulun ohi.

Samoin kannattaisin, että kaikki ne painotusluokat, jolla on alle 24-oppilasta täydennettäisiin haulla vielä kevään aikana, niin sitäkin kautta saataisiin vähennettyä vyörytystä ja toisaalta myös luokkakoko ei kasvaisi muissa ryhmissä.

Juhani Lohikoski
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Keravan_keskuskoulu#/media/Tiedosto:Keravan_keskuskoulu.JPG

On satsattava reiluun siirtymään

Tein keväällä 2017 valtuustoaloitteen, että Kerava liittyisi osaksi HINKU-verkostoa, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Kerava ei kuitenkaan päättänyt liittyä osaksi verkostoa, vaan liityimme kansainväliseen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja laatii sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP). Jatka lukemista “On satsattava reiluun siirtymään”

Lautakuntaraportti

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui tänään. Tärkeimpänä päätösasiana oli lautakunnan ehdotus kaupungin eri toimintojen ja palveluiden tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden parantamiseksi vuosina 2021–2024. Asian tausta on kaupungin viime syksyn budjettineuvotteluissa, jossa tämän vuoden talousesitys jäi alijäämäiseksi, kun ei löytynyt tahtotilaa leikata palveluita tai toisaalta korottaa veroja (Vasemmisto tosin olisi ollut valmis pieneen veronkorotukseen tärkeiden palveluiden varmistamiseksi, kuten viranhaltijat olivat ehdottaneen). Päätökseksi tuli, että jokainen lautakunta käy läpi toimialansa miettien miten palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa.


Virkamiesten pohjaesityksessä oli paljon hyvää, ja ymmärrystä nähdä, että satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin voidaan säästää melkoisesti rahaa pidemmällä aikavälillä ja toisaalta meillä olisi paremmin voivia nuoria ja lapsia.

Jatka lukemista “Lautakuntaraportti”

Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista

Elämme poikkeuksellista aikaa. Aikaa, jota kukaan meistä ei osannut ennakoida vuosi sitten. Koronaviirusepidemia on vaikuttanut meihin lukuisilla eri tavoilla. Monien keravalaisten toimeentulo on ollut koetuksella, kun työpaikat kärsivät koronarajoituksista ja palvelusektorin kysyntä laski monissa paikoissa. Lapsilla alkoi etäkoulu. Etätöihin siirtyivät ne kaikki työntekijät, joille se oli mahdollista.

Jatka lukemista “Kriisin keskellä pidetään huolta kaikista”