Uusi ikäihmisten palvelutalo Keravalle

Jätimme viime keväänä valtuustoaloitteen, jossa esitimme, että Keravalle tarvitaan lisää julkisesti vanhusten palveluasumisen paikkoja, koska niitä on vähemmän kuin on tarvetta.

“Viime vuosina vanhusten hoidon ja hoivan palvelutuotannossa on esiintynyt paljon epäkohtia ja erityisesti voittoa tavoittelevien suuryritysten puolella. Kun valvonnalla on puututtu epäkohtiin ja vanhustenhuollon laatua on vaadittu paremmaksi, ovat yksityiset hoivabisneksen tuottajat pyrkineet nostamaan hintojaan tuntuvasti.

Uusi vanhusten palvelutalo onkin siksi viisaampaa toteuttaa julkisena palveluna.”

Eilen saimme kaupunginvaltuustossa vastauksen aloitteeseen, jossa osittain allekirjoitettiin esittämiämme näkökulmia, mutta toisaalta se jäi ikävästi konsulttikieleksi.

Olennaista on kuitenkin se, että saimme budjettineuvotteluissa sovittu, että Keravalle rakennetaan ensi vuonna ikäihmisten palvelutalo. Tämä kaupungin oma palvelutalo tulee Saviolle. Se on erinomainen asia.

Ulkokuntosaleja Keravalle

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Jätimme tänään valtuustoaloitteen, jossa kannustetaan kaupunkilaisia liikkumaan ja selvitetään olisiko kuntoratojen yhteyteen mahdollista rakentaa ulkokuntosaleja, jotka mahdollistaisivat myös kovatempoisemman treenaamisen.

Ulkokuntosaleja Keravalle

Aikuisista yli puolet liikkuu riittävästi eli vähintään kolme tuntia viikossa. Liian moni kuntoilee kuitenkin liian vähän tai ei lainkaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan jopa 70 prosenttia aikuisista harrastaa vain kevyttä liikuntaa tai ei kuntoile vapaa-ajallaan ollenkaan. Samassa tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota, että osa koululaisista ja toisen asteen opiskelijoista liikkuu vapaa-ajallaan selvästi alle suosituksen, joka on seitsemän tuntia viikossa. Samoin on huomattu myös vanhempien ikäluokkien vähäisempi fyysinen aktiivisuus.

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Säännöllisellä liikunnalla on myös suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Asiantuntijoiden mukaan erityisen tärkeää terveysliikunta on ikäihmisille.

Keravalla on kattavasti kuntoratoja eli ns. pururatoja eri puolilla kaupunkia, ja ne ovatkin olleet kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä etenkin korona-aikana, jolloin monet sisäliikuntamahdollisuudet ovat olleet tauolla. Sen sijaan ulkokuntosaleja kaupungilla on lähinnä vain kaupungin keskusta-alueella.

Lappeenrannassa lähdettiin rakentamaan ulkokuntosaleja eri puolille kaupunkia. Tavoitteena oli madaltaa liikkumisen kynnystä niin, että kaikki voivat liikkua ja ulkoilla ilmaiseksi lähellä omaa asuinaluettaan. Etuna on myös se, että lähiliikuntapaikat ulkokuntosaleineen ovat käytössä ympäri vuorokauden ja talvesta riippuen jopa ympäri vuoden. Kaikille haluttiin tarjota tekemistä monipuolisten välineiden avulla. Laitteet ovat esteettömiä ja mahdollistavat liikkumisen vaikka pyörätuolilla. Ulkokuntoilupaikat ovat olleet Lappeenrannassa menestys.

Ehdotamme, että kaupunki selvittäisi, voitaisiinko Keravalla rakentaa ulkokuntosaleja kuntoratojen yhteyteen eri puolille kaupunkia sekä kartoittaa ulkokuntosalien mahdollisuutta myös kaupunginosissa, joissa ei ole kuntorataa lähellä.

Juhani Lohikoski,
Keravan Vasemmiston valtuustoryhmä

Joukkoliikenteen lipunkorotus on peruttava

HSL:n hallitus teki keravalaisten kannalta varsin ikävän päätöksenpäättäessään nostaa lippujen hintoja vuoden 2021 alussa. Päätöstävastustivat Vasemmisto, Vihreät ja SDP. Sen sijaan oikeistopuolueetKokoomus, RKP ja Siniset kannattivat korotusta, ja äänten mennessä tasan kokoomuslaisen puheenjohtajan Risto Rautavan ääni ratkaisi.

Suomen hallitus on tukenut pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä ensin keväällä ja viimeksi lokakuussa 2020. Yhteensä tukea tulee noin 100 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta oikeisto halusi korottaa joukkoliikenteen lipunhintoja

.Joukkoliikenne on kaikkien liikkumismuoto. Se myös helpottaa autoilijoiden ja opiskelijoiden elämää, edesauttaa erityisryhmien liikkumista sekä vastaa ilmastotavoitteisiin vähentämällä ruuhkia. HSL:n alueella tehdään normaalioloissa noin miljoona matkaa päivässä. Jostain syystä koko kansan joukkoliikenne ei kuitenkaan ole kaikkien tavoite.

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvosto vaatii, että ikäihmisten pitäisi saada käyttää alueen joukkoliikennettä puoleen hintaan. Monille ikäihmisille juna ja bussi ovat tarpeellisia kulkuvälineitä hoitaa asioitansa. HSL:n hallituksen linjaus poistaa kertalippujen alennus ja siirtää se kausilippuihin on ongelmallinen. Osa ikäihmisistä tekee yksittäisiä matkoja päivittäisen matkustamisen sijaan, ja silloin kustannusten nousu pienituloiselle eläkeläiselle on varsin korkea.

Eläketurvakeskuksen mukaan keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa. Lähes 40 prosentilla eläke jäi viime vuonna alle 1 250 euron kuukaudessa.

Keravan Vasemmisto vaatii, että HSL:n hallitus ottaa asian uudelleenkäsittelyyn ja peruu hintojen korotukset. Pääkaupunkiseudunvanhustenneuvostoja on kuultava ja löydettävä kaikille toimiva malliikäihmisten matkalippujen kustannuksiin. Samalla kaikkienjoukkoliikennettä käyttävien ihmisten kannattaa muistaa tämä päätös, kun äänestetään ensi keväänä kuntavaaleissa.

Budjetti 2021

Vasemmistoliitto esitti Keravan budjettineuvotteluissa koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista talousarviossa.

Pahinta, mitä päättäjät voisivat nyt tehdä, olisi toistaa 90-luvun laman aikaiset virheet ja leikata muutenkin vaikeassa tilanteessa esim. lapsille ja nuorille tarjottavasta tuesta ja palveluista.

Onneksi leikkauslistat saatiin torjuttua ja myös esillä olleet terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotukset estettyä.

Keravan budjetti on neuvottelujen tuloksena elvyttävä. Emme siis lähteneet leikkausten tielle tai korottamaan korona-aikana verojakaan, vaan budjetti on 2021 pandemian keskellä alijäämäinen. Ihmisten arjelle tärkeät palvelut turvataan.

Vasemmistolle on tärkeää, että tuemme niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet koronan vaikutuksista, jotta kriisi ei pysyvästi lisää eriarvoisuutta.

Lisäykset 2021 budjettiraamiin:

– Perusopetuksen tuntikehykset säilyivät ja myös maahanmuuttajataustaisten lasten oman äidinkielen opetus säilyy.

– Lasten kotihoidon tuen kuntalisä eli ns. Kerava-lisä säilyy.

– Terveyskeskuslääkäreiden iltavastaanotto jatkuu.

– Sote-palveluiden asiakasmaksuja ei koroteta.

Kehittämishankkeet:

– nuorten palveluiden kehittäminen

– ikäihmisten kotiapua kehitetään

– päihdepalveluita parannetaan

– osallistava budjetointi edistyy

Investoinnit:

– Marttilan palvelutalon rakentaminen vanhuksille aloitetaan jo vuonna 2021

– Skeittiparkin rakennesuunnittelu etenee 2021

Keravan Energia luopuu turpeen käytöstä

Paikallinen energialaitoksemme ottaa määrätietoisia askelia fiksumpaan ja kestävämpään suuntaan. Muistan kun joitain vuosia sitten ehdotin, että Keravan energia luopuisi turpeen käytöstä biovoimalalaitoksessaan. Silloin sedät mollasivat, että tuo on naivia ajattelua ja se ei ole mahdollista. Väärässä olivat.

”Savukaasulauhduttimen käyttöönoton myötä Keravan Energian vuosittaiset CO2-päästöt pienenevät noin 6 000 tonnia vuodessa ja energian tuotannossa säästyy vettä noin 30 000 kuutiota, eli 30 miljoonaa litraa vuodessa. Savukaasulauhdutin on siis myös panostus puhtaaseen paikalliseen elinympäristöön. Savukaasulauhdutin on käyttöönottovalmis tammikuussa 2021.

Vuodesta 2021 lähtien biovoimalaitoksella luovutaan myös turpeen käytöstä. Turvetta on käytetty sen sisältämän rikin vuoksi, joka on auttanut pitämään voimalaitoksen polttoainekattilan puhtaana.

“Luovumme turpeesta osana määrätietoista työtämme kohti fossiilitonta energiantuotantoa,” kommentoi energialaitoksen tiedotteessa toimitusjohtaja Jussi Lehto.

Kuva: Keravan Energian sivu.

Kerava on valinnut viisaan linjan.

Kriisitilanteissa ne yleensä pärjäävät, jotka osaavat tehdä järkeviä liikkeitä. Kerava on pidemmän aikaa valinnut viisaan linjan. Me satsaamme ennaltaehkäisyyn. Se on järkevää sosiaali- ja talouspolitiikka.

Kerava saa monella tapaa olla ylpeä itsestään.

Täällä tehdään hyvää kasvatus ja opetustyötä, jossa lapsien ja nuorten on hyvä kasvaa ja kehittyä. Suuret luokkakoot eivät ole enää ongelma. Keravalla on avattu ja avataan uusia kouluja modernein opetustiloin ja kaupungissamme työskentelee huippuammattilaisia kouluissa. Samoin täällä kehitetään terveys- ja sosiaalipalveluita matalalla kynnyksellä kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

Harrastusmahdollisuudet ovat entisestään paranemassa, kun uusi hieno uimahalli avattiin, Keinukalliota kehitetään, monitoimihallia suunnitellaan ja skeittiparkkikin on tulossa vihdoin kaupunkiin. Jälkimmäistä Vasemmisto on pitkään nostanut esiin keskeisenä harrastusinvestointina. Olympialajille tarvitaan kunnolla parkki ja sille näyttää löytyneen hyvä paikka Sompion puistosta kaupunkimme keskeltä.Nämä kaikki edellä mainitut asiat sekä ovat sekä pito-, että vetovoimatekijöitä, joita tarvitaan kasvavassa kaupungissamme.

Arviointikertomus ja tilinpäätös nostavat esiin, että on myös asioita, joihin meidän kannattaa kiinnittää vakavasti huomioita.

Koulu- ja nuorisopuolella tärkeää on vahvistaa tukimalleja, jotta pystymme varmistamaan jokaiselle nuorelle hyvän kasvun ja osallisuuden tunteen. On puututtava useilla eri tavoilla koulukiusaamiseen, aivan kuten myöhemmin täällä vastauksessa valtuustoaloitteeseen kerrotaan.

Työllisyyspuolella on kokeiltava monenlaisia tapoja, joilla saadaan työttömyyttä alaspäin. Uskon, että yhteistyö Vantaan kanssa tässä auttaa.

Viime tilinpäätösvuosi oli kunnille hyvin sumea. Ennusteita korjailtiin suuntaan, jos toiseen. Me pidimme kuitenkin pään veden pinnalla ja saimme tehtyä paljon hyviä asioita keravalaisille.

Jos viime vuosi oli vaikea ennustaa, niin tämä vuosi on varmasti ollut sellainen mitä kukaan meistä ei osannut ennustaa. Kriisitilanteissa ne yleensä pärjäävät, jotka osaavat tehdä järkeviä liikkeitä. Kerava on pidemmän aikaa valinnut viisaan linjan. Me satsaamme ennaltaehkäisyyn. Se on järkevää sosiaali- ja talouspolitiikka. Siitä kannattaa pitää jatkossakin kiinni. Keravan Vasemmistoliitto hyväksyy tilinpäätöksen. Haluaa kiittää kaikkia kaupungin työntekijöitä upeasta työstä viime vuoden ja etenkin tämän kevään aikana. Rakennetaan yhdessä viihtyisää Keravaa.

Keravan Vasemmistoliiton ryhmän tilinpäätöspuheenvuoro, jonka pidin 08.06.2020 valtuustossa.

Skeittiparkki Keravalle

Keravan keskustassa oli uutta taidetta. Täältäkin lähtee kiitos vapaa-aikalautakunnan suuntaan kun päätitte vihdoin skeittiparkin sijoituksesta. Vuosia tätä on Keravalla väännetty. Hienoa lautakunnan puheenjohtaja Tuija Husari ja koko lautakunta. Iso käsi myös Väänäsen Jounille, joka on tehnyt asian eteen tosi paljon duunia. Josko Sompiossa päästäisiin parin vuoden sisällä jo skeittaamaan. Ties vaikka setäkin nähtäisiin kokeilemassa rampilla.

Jokaisella on oikeus ruokaan

Jätimme tänään Keravan kaupunginvaltuustossa aloitteen, jolla haluamme, että kaikilla, myös vegaanilapsilla, on oikeus ruokaan.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön julkaiseman selvityksen mukaan maatalouseläinten kasvatus on liikennettäkin suurempi kasvihuonepäästöjen lähde. Vegaaniruoka on ekologisempi vaihtoehto kuin sekaruoka tai lakto-ovovegetaarinen kasvisruoka.

Kaikilla vegaanilapsilla tulee olla oikeus ruokailuun koulupäivän aikana ja vegaaniperheitä tulee kohdella samanarvoisesti riippumatta heidän asuinpaikastaan. Vegaaniruokaa tarjotaan jo monissa kunnissa, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Sipoossa. Tällä hetkellä Keravan kouluissa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovovegetaarista, joka voi sisältää maitotaloustuotteita ja kananmunaa. Vegaaniruokaa saa vain lääkärintodistuksen perusteella, vaikka sen valitseminen ei yleensä perustu terveyssyihin, vaan on eettinen valinta. Muista eettisistä ruokavalioista, esim. sianlihaton, ei vaadita lääkärintodistusta.

Tällä hetkellä keravalaiset vegaanilapset ja nuoret joutuvat kuljettamaan kouluun omat eväät tai selviämään päivän salaatilla ja näkkileivällä. Yleisten ruokasuositusten mukaan huolellisesti koottu vegaaniruokavalio sopii kaikille ihmisille, mutta jos lapset ja nuoret joutuvat pärjäämään koulussa vain salaatilla ja leivällä, on se epäterve ja perheitä huolestuttava tilanne.

Jos vegaaniruokavalio tarjottaisiin kouluissa Helsingin mallin mukaan, lisäkustannuksia ei pitäisi tulla. Helsingin mallissa kouluruokalistoille lisätään vegaaneille soveltuvia ruokia, vaikka kasvisruokien suunnittelun periaate on edelleen lakto-ovovegetaarinen. Silloin kun kasvisruokavaihtoehto lisäkkeineen ei ole vegaaninen, tarjotaan aiemmin ruokalistalla ollutta, jäähdytettyä ja uudelleenlämmitettyä vegaanista pääruokaa. Ruokajuomana tarjotaan vettä. Vegaaniruokailijalta tulisi vaatia vain erityisruokavalioilmoitus.

Me valtuutetut esitämme, että Keravan kaupunki siirtyisi esimerkiksi ylläkuvattuun Helsingin malliin, ja tarjoaisi jatkossa vegaaniruokaa, kun huoltajan allekirjoittama erityisruokavalioilmoitus on tehty.

Keravalla 7.10.2019
Aila Lind-Mäki, Juhani Lohikoski ja Niina Saarinen

Aloitteen allekirjoitti 22 valtuutettua.