Keravan on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta

Vasemmistoliiton Keravan valtuustoryhmä esittää, että Kerava jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista oppivelvollisille kuten tähänkin asti. Valtuustoryhmä jättää seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa maksuttomat oppimateriaalit turvataan oppivelvollisille nuorille sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta.

Jatka lukemista “Keravan on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta”

Eurovaalit

Kahden kuukauden päästä on eurovaalit.

Monien muiden teemojen lisäksi on tärkeää, että työntekijöiden ääni kuuluu Euroopassa.

Tehdään työtä sen puolesta, että julkisesti rahoitetut urakat eivät tue harmaata taloutta, vaan vahvistavat reiluja työelämän pelisääntöjä. On myös tärkeää, että vakityötä edistetään rajoittamalla vuokratyötä, joka polkee työntekijöiden oikeuksia. Työstä pitää saada palkka, jolla tulee toimeen.

Kannattaa kysyä ehdokkailta ja puolueilta tukevatko he ammattiliittojen vaatimuksia ja ovat valmiit toimimaan sen puolesta europarlamentissa.

Virheistä pitää oppia – päätöksenteon pitää olla avointa, ja luottamushenkilöitä ei voi sivuttaa

Otimme valtuusryhmänä kantaa keppi ja porkkana – hankintoihin. Samoja asioita olemme syksyn ja talven eri luottamustehtävissämme tuoneet esiin:

Virheistä pitää oppia – päätöksenteon pitää olla avointa, ja luottamushenkilöitä ei voi sivuttaa

Jatka lukemista “Virheistä pitää oppia – päätöksenteon pitää olla avointa, ja luottamushenkilöitä ei voi sivuttaa”

Strategian pitää johtaa myös käytäntöön, muuten se on sanahelinää

Kaupunginvaltuusto päivitti tänään Keravan kaupunkistragian. Omassa puheenvuorossani korostin, että monet strategiassa mainitut tavoitteet ovat hyviä, mutta ne vaativat resursseja, jotta ne voidaan toteuttaa. Meidän on parannettava palveluita ja nostettava työntekijämme palkkakuopasta. Tarvitaan tekoja, muuten paperi jää sanahelinäksi.

Jatka lukemista “Strategian pitää johtaa myös käytäntöön, muuten se on sanahelinää”

Pohjois-Kytömaan kaava

On hyvä, että Keravalle saadaan uusia asukkaita. Kaavoittaessamme uusia alueita meidän kannattaa kyllä miettiä tarkkaan, että pystymme tekemään sen strategiassa linjaamallamme ekologisesti kestävällä tavalla. 

Meillä on kaupungissamme lähiluontoa rajallisesti ja niin näkisin, että tulevaisuudessa kasvua pitäisi hakea uusien alueiden rakentamisen sijaan kaupungin täydennysrakentamisella. Tästä samasta teemasta meillä on tulossa tänään kaksi hyvää valtuustoaloitetta.

Jatka lukemista “Pohjois-Kytömaan kaava”

Tilamaksujen korotus heijastuu suoraan harrastusmaksuihin

Taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset esittelivät toimintaansa vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Puhumassa olivat Nina Rissanen, Keravan musiikkiopisto, Heidi Savulaakso-Saatsi, Keravan kuvataidekoulu, Marko Kokko, Vekarateatteri ja Irmeli Toiviainen, Keravan Tanssiopisto.

Kuulimme, että yli 1800 lasta osallistui viime vuonna taiteen perusopetukseen kaupungissamme. Keravalla taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset tuottivat 160 tapahtumaa. Tämä kaikki keskellä merkittävää koronakriisiä.

Osallistuin keskusteluun ja kommentoin, että taiteen perusopetus on Keravalla varsin laadukasta ja monipuolista, kuten tässä esityksessä olemme kuulleet. Se myös osallistaa merkittävää määrää kaupunkimme lapsia. Näen tärkeäksi, että pystymme takaamaan hyvän toimintaympäristön niin, että yhä useammalla nuorella on mahdollisuus jatkossakin harrastaa kaupungissamme.

Valitettavasti viime syksyn kasvatus- ja opetuslautakunnan ja myöhemmin valtuuston päätös nostaa koulujen tilamaksuja ei ollut fiksu päätös. Eikä sillä parannettu harrastusmahdollisuuksia. Keravan Vasemmistoliitto vastusti korotuksia ja näimme uhkakuvana korotuksien heikentävän lasten harrastusmahdollisuuksia.

Jatka lukemista “Tilamaksujen korotus heijastuu suoraan harrastusmaksuihin”

Kunta-aloitteen tekijät oikeassa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tämän viikon kokouksessa vastasimme myös 236:n keravalaisen allekirjoittamaan kuntalaisaloitteeseen, jossa esitetään koulujen salivuokrien nostamispäätöksen kumoamista.

🏀🤾🏻‍♀️🏐 Aloitteen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan marraskuussa tekemä päätös nostaa koulujen salivuokria tarkoittaa vakavaa taloudellista iskua monille paikallisille urheiluseuroille ja nostaa väistämättä seurojen kausimaksuja.

🧒🏻 Kuntalaisaloitteen perusteluiden mukaan kausimaksujen nousun seurauksena lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet vähenevät, ja kaupungin lapset ja nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan harrastusmahdollisuuksien keskittyessä parempituloiseen väestöön.

‼Vastustin pitkillä samoilla argumenteilla tilamaksujen korotuksia kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa marraskuussa sekä myöhemmin koko Vasemmistoryhmämme valtuustossa joulukuussa. Valitettavasti enemmistö niin lautakunnassa ja valtuustossa oli eri mieltä ja korotukset päätettiin tehdä. Harmittavaa oli ettei tämänkin päätöksen kohdalla oltu tehty vaikuttavuusarviointia. Yleisessä keskustelussa vain perusteltiin, että muutokset eivät ole merkittäviä. Kuntalaisaloitteessa ja myös kokoukselle toimitetussa Musiikkiopiston kirjeessä kyllä annetaan toisenlainen kuva. Seurojen kulut nousevat merkittävästi ja tämä heijastuu suoraan harrastusmaksuihin.

❤ Vasemmisto esitti syksyllä vaihtoehdon, että olisimme maltillisesti korottaneet kuntaveroa, niin olisimme välttyneet asiakas- ja tilamaksujen kovilta korotuksilta, jotka tuntuvat merkittävästi lapsiperheiden kukkarossa. Valitettavasti suurelle osalle puolueita veronuivuus ajoi tähän.

Jatka lukemista “Kunta-aloitteen tekijät oikeassa”

Voitontavoittelun ei pitäisi kuulua varhaiskasvatukseen

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui eilen vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Yksi keskeisistä käsiteltävistä asioista oli palvelusetelikirjan sääntöjen muuttaminen, niin että yksityistä päivähoitoa voitaisiin lisätä merkittävästi.

‼ En kannattanut esitystä koska koen yrityspohjaisen yksityisen päivähoidon lisäämisen varsin ongelmallisena. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat kritisoineet vahvasti voitontavoittelua päiväkodeissa. Mielestäni ei ole kunnan tehtävä minimoida yrittäjän riskejä.

Pidin myös hyvin ongelmallisena, että esityksessä ei ollut kustannus- ja vaikuttavuusarviota.

Valitettavasti esitykseni sai vain vihreiden tuen ja koko muu lautakunta, sosiaalidemokraatit mukaan lukien, liputti palvelusetelien rajoitusten purun puolesta, mikä tulee siis tarkoittamaan merkittävää yksityisen päivähoidon lisääntymistä.

Jatka lukemista “Voitontavoittelun ei pitäisi kuulua varhaiskasvatukseen”