Terveysbisnes veroja kiertämässä

Kuntavaalien olennaisimpia kysymyksiä on se, kuin julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kirjoitin jo aiemmin, kuinka palveluiden siirtäminen terveysbisnesyrityksille on ollut hyvin ongelmallista.

Tänään Helsingin sanomat ansiokkaasti kertoo kuinka Attendoa lähellä oleva Terveyden tuottajat houkuttelee lääkäreitä listoilleen ”veroneuvoilla”. Maallikkona voisi sanoa, että kyse on konkreettisesti siitä kuinka kierretään veroja. 

Attendo siis kannustaa lääkäreitä liittymään Terveyden tuottajien osakkaiksi, ja tätä kautta ansiotulo maksettaisiin osittain palkkana ja osittain osinkoina. Konkreettisesti se tarkoittaisi yksittäisen lääkärin kohdalla verotulojen vähenemistä jopa yli 20 000 eurolla.

Terveyden tuottajat neu­voo lää­kä­rei­tä myös pe­rus­ta­maan omia hol­ding- eli hal­lin­tayh­tiöi­tä, mi­kä on eh­to­na sil­le, et­tä pää­see Ter­vey­den Tuot­ta­jien osak­kaak­si. Hal­lin­ta­yh­tiös­tä voi ja­kaa ve­ro­va­paas­ti osin­ko­tu­lo­ja yh­dek­sän pro­sent­tia yh­tiön net­to­va­ral­li­suu­des­ta ai­na 60 000 eu­roon saak­ka. Osakemallilla voi yrityksen mukaan lääkäri säästää 100 000 euroa veroissa ja työelämaksuissa kolmessa vuodessa.

Kuntien talouden näkökulmasta on hyvä huomioida se, että mitä enemmän lääkärit nostavat tulonsa osinkoina, niin sitä vähemmän niistä maksetaan veroja. Olennaista on kuitenkin se, että pääomaverosta ei makseta kunnallisveroa, vaan ainoastaan valtiolle ansiotuloa pienemmän veroprosentin mukaan. Kunnallista pääomaveroa ei ole olemassa. Näin yksityistäminen ja veronkierto heikentää taas yhdellä tavalla kunnan taloutta huonompaan suuntaan.

Vasemmisto vastustaa terveys- ja sosiaalipalveluiden yksityistämistä terveysbisnekselle, joka kiertää veroja ”neuvonnan” ja veroparatiisien kautta. Vasemmisto on jo pidempään vaatinut, että pääomaveroista pitäisi mennä osa kunnan talouteen, tai sitten säätää erillinen kunnallinen pääomavero. Monet kuntien rikkaat välttävät osallistumista kuntatalouden rahoittamiseen verojen kautta, kun he tulottavat ansionsa pääomaveroina. Silti he käyttävät kunnan palveluita muiden kuntalaisten tapaan. Se ei ole oikein.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *