Strategian pitää johtaa myös käytäntöön, muuten se on sanahelinää

Kaupunginvaltuusto päivitti tänään Keravan kaupunkistragian. Omassa puheenvuorossani korostin, että monet strategiassa mainitut tavoitteet ovat hyviä, mutta ne vaativat resursseja, jotta ne voidaan toteuttaa. Meidän on parannettava palveluita ja nostettava työntekijämme palkkakuopasta. Tarvitaan tekoja, muuten paperi jää sanahelinäksi.

Koko puheenvuoroni:

Kasvatus- ja opetuksen rooli tulee korostumaan kaupungin palveluissa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Strategiassa korostetaan, että keravalaisilla on hyvä arki. Strategiassa niin ikään esiin nostetaan ennaltaehkäisevät palvelut. Toivon, että nämä asiat myös huomioidaan tulevaisuudessa budjettineuvotteluissa. Viime syksyn leikkauslistat, joissa maksajina olivat pääasiassa lapsiperheet, eivät toteuttaneet strategiaamme.


Olemmeko valmiit parantamaan työympäristöjä ja nostamaan palkkoja?
Haluamme innostavaa henkilöstöä, mutta olemmeko valmiit parantamaan työympäristöjä ja nostamaan tärkeää työtä tekeviä työntekijöitämme palkkakuopasta. Pelkkä innostuspuhe ei riitä. Tarvitaan konkreettisia tekoja.

Strategiassa haluamme nostaa laadukkaat sivistyspalvelut Keravan vahvuudeksi. Tässäkin tarvitaan konkreettisia tekoja. Jos käytämme reilusti vähemmän resursseja näihin palveluihin kuin verrokkikunnat, niin on meillä tässä paljon parannettavaa.

Strategia puhuu vetovoimaisesta verotuksesta. Samaan aikaan kuitenkin vähemmälle jää huomio pitovoimasta. Toimivilla palveluilla ja kilpailukykyisellä työntekijöiden palkalla me olemme vetovoimainen kaupunki, jossa halutaan asua ja työskennellä. Ensi syksynä näen, että meidän on tärkeää miettiä mistä saamme lisää tuloja, jotta voimme toteuttaa strategiamme käytännössä.


Positiivisen diskriminaation malli käyttöön

Haluamme, että kaikilla keravalaisilla on hyvä arki. Tässä olennaista miettiä miten puramme alueellista eriarvoisuutta ja vahvistamme yhteenkuuluvuutta. Jokaisen kaupunkilaisen pitää tuntea, että hänestä välitetään.

Koulujen kohdalla olisi järkevää kokeilla Helsingin ja Vantaan tapaan positiivisen diskriminaation mallia, jossa tuetaan enemmän niitä päiväkoteja ja kouluja, joissa on enemmän haasteita. Tästä on saatu hyviä kokemuksia. Kun haluamme vähentää syrjäytymistä, niin se pitäisi aloittaa riittävän varhain, eikä vasta sitten kun ongelmat ovat suuria ja huutavat somepalstoilla. Tämä ehdotukseni on niitä toimenpideajatuksia, joita strategiasta pitää luoda, jotta se konkretisoituu.

Ilmastoteot keskiöön

Nostimme valtuustoseminaarissa esiin, että strategialuonnoksista puuttuu toimet ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Nyt niitä on hyvin nostettu laajasti esiin. Kiitos siitä.

On tärkeää, että nämä toimet viedään myös käytännössä toimenpiteisiin. Ekologisen rakentamisen suhteen on tärkeää miettiä, onko järkevää laajentaa kaupunkia uusille alueille vai pitäisikö keskittyä täydentämisrakentamiseen.

Kaupunkikulttuuri tekee kaupungin eläväksi

Viimeiseksi haluan kiittää siitä, että kaupunkistrategiassa on nostettu esiin kulttuurin rooli.

On hyvä, että haluamme edistää elävää kaupunkikulttuuria. Se on elinehto sille, ettemme ole vain nukkuva taajama. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *