Oikeus terveelliseen oppimisympäristöön

Keski-Uusimaa -lehti uutisoi Helsingissä tehtävästä laajasta hankkeesta, jossa sisäilmaongelmista kysytään suoraan oppilailta ja vanhemmilltä. Mukana on lähes 16 000 oppilasta 35:stä Helsingin läntisen, pohjoisen ja koillisen peruskoulusta. Aiemmin kysely on tehty eteläisellä ja keskisellä alueella.

Kysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyötä. Tuloksia käytetään koulujen kunnon arvioinnissa ja sisäilman terveysvaikutuksia käsittelevässä hankkeessa.

Samanlainen hanke olisi ehdottomasti toteuttava myös Keravalla. Täällä on useampi päiväkoti suljettu kokonaan tai remontin ajaksi sisäilmaongelmien vuoksi. Sisäilmaongelmista on raportoitu useasta eri koulusta.

Kunta-aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

Asia on niin vakava, että asian tiimoilta on polkaistu käyntiin kunta-aloite. Sillä vaaditaan sisäilmaongelmien ratkaisemista niin, että lasten oikeudet turvalliseen päivähöito- ja oppimisympäristöön toteutuvat Keravalla.

Aloitteessa vaaditaan, että kunnan tulee luoda toimintamalli, joka turvaa sisäilmasta sairastuneille lapsille tai sisäilmasta oireileville lapsille tilat, joissa he voivat suorittaa opintonsa tai käydä päivähoidossa heille turvallisessa ympäristössä.

Koulujen ja päiväkotien tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi (myös ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina).

Lähtötilanne on selvitettävä kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tilan käyttäjille suunnatuin oirekyselyin ja/tai kattavin rakennetutkimuksin, joiden tuloksien pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet.

Tilojen käyttäjien edustajat (esimerkiksi vanhempien edustaja) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.

Koulujen ja päiväkotien kuntoa koskevat asiakirjat tulee julkaista viivyttelemättä tilakeskuksen nettisivuilla tai antaa muutoin julkisesti nähtäväksi. Sisäilma-asioissa on noudatettava avoimuutta, ja tilojen käyttäjien (myös lasten vanhempien) tulee olla tietoisia eriasteisista sisäilmaongelmista.

Allekirjoitan aloitteen vaatimukset ja kannustan kaikkia yhtymään aloitteeseen.

Juhani Lohikoski
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *