Lautakuntaraportti

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui tänään. Tärkeimpänä päätösasiana oli lautakunnan ehdotus kaupungin eri toimintojen ja palveluiden tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden parantamiseksi vuosina 2021–2024. Asian tausta on kaupungin viime syksyn budjettineuvotteluissa, jossa tämän vuoden talousesitys jäi alijäämäiseksi, kun ei löytynyt tahtotilaa leikata palveluita tai toisaalta korottaa veroja (Vasemmisto tosin olisi ollut valmis pieneen veronkorotukseen tärkeiden palveluiden varmistamiseksi, kuten viranhaltijat olivat ehdottaneen). Päätökseksi tuli, että jokainen lautakunta käy läpi toimialansa miettien miten palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa.


Virkamiesten pohjaesityksessä oli paljon hyvää, ja ymmärrystä nähdä, että satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin voidaan säästää melkoisesti rahaa pidemmällä aikavälillä ja toisaalta meillä olisi paremmin voivia nuoria ja lapsia.

Tuen resurssit

On hyvä, että perheohjaajien panosta kohdennetaan jatkossa yhä enemmän varhaiskasvatuksen esiopetukseen ja alkuopetuksen perheisiin. Niin ikään pidän tosi tärkeänä, että psykiatrinen sairaanhoitaja saadaan jatkossa kaikille yläkouluille. Oppilaiden hyvinvointi ja mielenterveys ovat olleet koetuksella etenkin korona-aikana ja on tärkeää tukea nuoria enemmän. Päätimmekin lautakuntana esittää, että kaupunki tekee nämä toimintamuutokset.

Keravalla on tänä vuonna maahanmuuttajataustaisten lasten valmistava opetus järjestetty ykkösluokilla tavallisissa luokissa. Sen on koettu nopeuttavan lasten kotoutumista sekä tärkeitä kielellisiä taitoja. Päätimme, että jatkossa näin tehdään myös kakkosluokilla. Samoin kannatimme, että suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään jatkossa enemmän yhdessä oman luokan äidinkielen tunnin kanssa, koska tämä edistää paremman kielitaidon kehittymistä. Yhtä lailla haluamme kehittää maahanmuuttajataustaisten lasten oman äidinkielen opetusta yhteistyössä Kuuma-kuntien kanssa. Uskon, että tämä parantaa opetuksen tasoa.

Koulujen iltapäivätoimintamaksut

Ongelmalliseksi virkamiesten esityksessä näin ehdotuksen koululaisten iltapäiväkerhon (KIP) maksujen korotuksesta. Kerroin jo tammikuun lautakunnan iltakoulussa, kun kävimme aiheesta valmistelevaa keskustelua, etten kannata KIP-maksujen korotusta. Minusta tilanteessa, jossa koronakriisi on kurittanut monien pienituloisten perheiden taloutta lomautuksilla ja mahdollisilla irtisanomisilla, ei ole kestävää lähteä korottamaan asiakasmaksuja. Esitin kokouksessa, ettei iltapäiväkerhojen maksuja koroteta, ja useampi muukin oli samaa mieltä, mutta kun asiasta äänestettiin, enemmistö oli valitettavasti toista mieltä. Toivotaan kaupunginhallitukselta viisautta asiassa. Kannattaa hakea oikeudenmukaisia ratkaisuja samalla, kun halutaan kehittää palveluita tehokkaasti. Tässä koronatilanteessa asiakasmaksujen korotus ei ole sellainen.

Painotusluokat

Toinen esitys oli poistaa painotusluokkien ylimääräiset tunnit. Näitä on ollut ennen kaikkea musiikkiluokalla alakoulussa ja myös muilla painotusluokilla 7-luokalla. Niillä on saatu tuotua painotusluokille alakohtaisuutta. Painotusluokista on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua koulutusmaailmassa. Suomessa ei niinkään jakauduta koulujen välillä, vaan koulujen sisällä. On pohdittu olisiko fiksumpaa luopua tulevaisuudessa painotusluokista, ja lisätä yleistä valinnaisuutta laadukkaammilla valinnaisaineilla, jotka olisivat innostavia ja tulevaisuustaitoja vahvistavia kaikille.

Keravalla on useita kertoja pohdittu painotusluokkien jatkoa. Milloin esitetty voisiko jonkun painotuksen lopettaa, tiukentamalla pääsykriteereitä ja nyt esitettiin vietäväksi jotain tunteja niiltä pois. Mielestäni sen sijaan, että otettaisiin tunteja pois, olisi järkevämpää miettiä miten koko mallia pitäisi kehittää. Niinpä esitin, että lautakunta pohtisi kevään aikana, miten valinnaisuutta yläkouluissa voisi kehittää kaikkia nuoria motivoivaksi ja tulevaisuustaitoja antavaksi ja mikä painotusluokkien rooli olisi kaupungissamme jatkossa. Tässä työssä olisi hyvä tutustua alan tutkimukseen sekä selvittää miten muissa kunnissa on asiaa mietitty. Olennaista on osallistaa tähän myös opettajia ja oppilaita.

Päätimme lopulta, että emme leikkaa painotusluokan tunteja, vaan sen sijaan pohdimme lautakunnan iltakouluissa kevään aikana millainen malli voisi olla Keravalla hyvä tulevaisuudessa.

Summauksena lautakunnan päätökset olivat oikeanlaisia lukuun ottamatta KIP-maksujen korotusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *