Kun he puhuvat vapaudesta, puhuvat he markkinoiden vapaudesta

Omistavan luokan äänitorven EVA:n uusin ”Holhouksen alaiset” -manifesti julistaa meidän elävän yhteiskunnassa, jossa valtio yhä enemmän rajoittaa vapauttamme. Sääntely kirjoittajien mukaan rasittaa ihmisten elämää sekä heikentää taloudellista toimeliaisuutta hidastamalla kasvua ja teknologista kehitystä.

EVAn johtaja Matti Apusen mielestä ihmiset ovat aivan liikaa antaneet omia asioitaan kuntien ja valtion päätettäväksi. ”Vastineeksi korkeista veroista siirrämme vastuuta elämästämme yhteiskunnalle. Yhä pienemmät asiat ja subjektiivisemmat oikeudet hoidetaan laeilla, ja luonnollisen elämän ratkaisujen piiri pienenee. Emme luota ihmisten ja yhteisöjen kykyyn päättää omista asioistaan.”

Joukolla haastattelukysymyksiä Apusen porukka pyrkii vakuuttamaan, että sääntelyssä on menty liian pitkälle ja ihmisillä on halua saada lisää tilaa elämäänsä.

Vasemmistolla ei ole mitään ongelmia allekirjoittaa teesiä siitä, että tavallisten ihmisten roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi vahvistaa instituutioiden kustannuksella. Se on lämpimästi kannatettava ajatus. Olemmehan me puhuneet muun muassa kuntien kansanäänestyksistä, aluevaltuustoista ja kyläilloista.

Voidaan pikemminkin kysyä onko EVA myös samaa mieltä, vai käyttääkö se ihmisten vapautta tässä keppihevosena tarkoittaen oikeasti markkinoiden vapautta. Olennaista heille tuntuu olevan se, että yksityiset terveysbisnesyritykset pääsevät rellästämään kuntasektorille sosiaali- ja terveyspalveluiden kimppuun.

Kirjasen omassa artikkelissan Apunen tylyttää hyvinvointivaltiota. Ääni on kovin samanlainen kuin elikeinoelämän poliittiselle siivellä, kokoomuksella. Valtion rooli on lähinnä edesauttaa yksityisten yritysten kasvua ja pitää työttömät ruodussa. Apunen peloittelee rahojen loppumisella, ja leikkauksien tarpeella. Samalla kyseenalaistetaan vahvasti hyvinvointivaltion menestystarina. EVAn johtaja lainaa taloustieteen professori Matti Viréniä Turun yliopistosta:

”On turhauttavaa kuulla aina sama valitusvirsi valtion menojen karsinnan turmiollisista vaikutuksista, ikään kuin avioerot, päihteiden käyttö, työttömyys jne. olisivat jotenkin suorassa suhteessa julkisiin menoihin. Eikö olisi korkea aika kysyä, mikä vaikutus hyvinvointivaltiolla loppujen lopuksi on. Ettei vain olisi niin, että hyvinvointivaltion ainoa pysyvä saavutus on ihmisten oman yrittäjyyden, huolenpidon ja välittämisen romahdusmainen heikkeneminen?”

Kamppailu linjasta

Ei liene sattumaa, että tämä markkinoiden vapauden kaikkivoipaisuuteen uskova vihko ilmestyy keskelle kunnallisvaalikamppailua, jossa olennaisena teemana on se miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa. Poliittisessa keskustelussa EVAn tavoitteena on sitouttaa puolueet yrittäjien agendan taakse. Ajatuksena on, että kaikki palvelut pitäisivät olla markkinoiden toteuttamia ja niiden järjestäjien motivoivana tekijänä olisi voitontavoittelu omistajille. Olemme nähneet lukuisia onnettomia esimerkkejä siitä mihin tämä tie johtaa.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson kirjoittaa Kansan uutisten kolumnissaan kuntavaalien tärkeimmän linjaeron:

Vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelu on selkeimmillään mitä tulee näkemyksiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta sekä julkisen ja yksityisen sektorin rooleista. Vasemmiston puolustaessa julkisesti tuotettuja peruspalveluita ja vastustaessa veronkiertoa, oikeisto liputtaa ulkoistamisen, palveluseteleiden ja palveludirektiivin puolesta

Kolumnissaan Andersson osoittaa kuinka kunnan palveluiden yksityistäminen on tuonut suuret ylikansalliset yritykset kalastamaan kuntapalveluita. Yritykset ovat kiertäneet veroja kanavoimalla varat ulkomaille.
Andersson kertoo kuinka myytit yksityistämisen tehokkuudesta ovat roskaa. Itse asiassa palvelutaso on saattanut laskea, palvelumaksut nousta sekä aiheuttaa kunnille lisäkustannuksia säästöjen sijaan.

Julkisesti tuotettu palvelu voi siis olla edullisempi, ja julkisesti omistettuna se pysyy myös demokraattisesti valittujen päättäjien hallinnassa. Kun palveluita tuotetaan julkisesti, on päättäjillä mahdollisuus varmistaa, että palveluverkko on kattava ja myös pienemmät yksiköt säilyvät sekä taata työntekijöille kunnolliset työehdot ja valvoa julkisten varojen käyttöä.
Palvelut ovat tärkeä osa ihmisten perusturvaa.Vasemmiston vaihtoehto on niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin kestävä ja oikeudenmukainen.

Viikon päästä olevissa kunnallisvaaleissa päätetään todella merkittävistä asioista. Vaalikentällä on välillä kuullut ”Ettei puolueissa ole mitään eroa” kommenttia. Se ei pidä paikkansa. Jos haluaa kunnollisia julkisia palveluita kunnan tuottamana, niin on valinta tehtävä Vasemmiston listalla olevista ehdokkaista. Me sitoudumme kehittämään kunnallisia palveluita kuntalaisten ehdoilla, emme osakkeen omistajien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *