Konkreettisia tekoja tasa-arvon puolesta

Erinomaista tasa-arvon päivää!

Asioita, joita voisimme tosissamme edistää:

🏠 Turvakotipaikkoja lisää

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusloukkauksista. Korona-aika on entisestään lisännyt perheissä tapahtuvaa väkivaltaa ja erityisesti matalan kynnyksen avopalveluiden kysyntää. Turvakotiin on monin paikoin vaikea päästä joko tilanpuutteen tai maantieteellisen etäisyyden vuoksi tai siksi, etteivät kaikki turvakodit ole esteettömiä.

Euroopan neuvoston suosituksen mukaan Suomessa tulisi olla 550 turvakotipaikkaa nykyisen 211 paikan sijaan. Vaikka turvakotien rahoitukseen on viime vuosina panostettu ja turvakotipaikkojen määrää nostettu, ohjattiin väkivaltaa kokeneita vuonna 2019 toiseen turvakotiin yli 2000 kertaa. Useimmin toiseen turvakotiin ohjattiin Uudellamaalla.

🥰 Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään sekä lisäämällä tietoa että tarjoamalla riittävät palvelut. Maksuttoman ehkäisyn lisäksi on tärkeää, että seksuaalikasvatus on osa opetusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin. Maksuttoman ehkäisyn vaikuttavuutta on tutkittu ja on osoitettu, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen vähentää kustannuksia.

🏃‍♀️ Urheilun tilat ja avustukset jaetaan tasa-arvoisesti

Kunnilla on asiassa merkittävä päätösvalta, kun ne jakavat seuroille yleisavustuksia ja salivuorot kunnan omiin liikuntatiloihin, tukevat seuroja yksityisten tiloista ostetuista salivuoroista, rakentavat uusia liikuntapaikkoja ja myöntävät epäsuoria tukia seuroille. Näiden päätösten osalta pitää tarkastella, miten hyvin tasa-arvo kunnissa toteutuu eri lajien ja eri sukupuolten välillä.

🙅‍♂️ Toimitaan vihapuhetta vastaan

Vihapuhe ja viharikokset kaventavat naisten osallistumismahdollisuuksia ja ilmaisun-ja sananvapautta
sekä heikentävät naisten turvallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa monella tavalla. Vihapuhe on vakava uhka tasa-arvolle, demokratialle ja sananvapaudelle. Vihapuhe ja -rikokset saattavat rajoittaa naisten lähtemistä mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa jo yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi ammattinsa puolesta osallisina olevien naisten, kuten poliitikkojen sanan- ja ilmaisunvapauden toteutumiseen. Johonkin vähemmistöön kuuluvilla naisilla on korostunut riski
joutua vihapuheen kohteeksi.

👩🏼‍⚕️ Parannetaan sote-alan työoloja

Paheneva sairaanhoitajapula ja siihen liittyvät hoitoalan ongelmat on jätetty ratkaistaviksi työpaikkatasolla. Tämän suuruusluokan asioita ei kuitenkaan voida sälyttää sairaanhoitajille ja heidän esihenkilöilleen. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan leveämpiä hartioita.

👩🏽‍💼 Edesautetaan maahan muuttaneita naisia työllistymään.

Maahan muuttaneiden naisten työllistyminen on hitaampaa ja työurat selvästi lyhyempiä kuin miehillä. Maahan muuttaneet naiset kohtaavat rasistisia ja syrjiviä asenteita sekä ennakkoluuloja
työmarkkinoilla. Maahan muuttaneiden naisten parempi työllistyminen edellyttää rakenteellisia toimia ja vaatii parempaa johtamista, yritysten ja järjestökentän yhteistyötä sekä työelämän
syrjimättömyyttä. OECD on antanut Suomelle huomautuksen maahan muuttaneiden naisten työllistämisestä vuonna 2018.

🧸 Edistetään varhaiskasvatuksella tasa-arvoa.

Varhaiskasvatus ja kattava päivähoitojärjestelmä edistää sukupuolten tasa-arvoa eri tavoilla: se voi ja
sen tulee purkaa kaavamaisia käsityksiä sukupuolista, mutta se on myös edellytys sille, että vanhemmilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään.

👧 Puututaan tyttöjen häirintään!

Negatiiviset stereotypiat ylläpitävät tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa häirintää ja väkivaltaa. Kenelläkään tai millään yhteiskunnan alueella ei ole varaa paeta vastuutaan haitallisten asenteiden purkamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *