Ensimmäinen askel otettu luokkakokojen pienentämisessä

Pohjois-Keravan ja Etelä-Keravan koulutulokasongelmaan järkevä ratkaisu lisäkoulutiloilla ja uusia väliaikaisvakansseja pitkältä sairaslomalta palaaville työntekijöille. Siinä kaksi keskeistä päätöstä kevätkauden viimeisestä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksesta, joka pidettiin eilen (17.6.).

Lisäluokat Kalevaan ja Saviolle

Suurin ennakkoon puhuttanut asia kokouksessa oli koulutulokasasian ratkaiseminen.

Tänä vuonna yli 60 vanhempaa oli saanut kasvatus- ja opetusvirastolta ilmoituksen, etteivät heidän lapsensa mahdu lähimpään kouluun, vaan heidät ”vyörytetään” toiseen kauempana sijaitsevaan kouluun. Asiasta nousi aiheellista kritiikkiä lasten vanhempien suunnalta. He vaativat asioiden uudelleenkäsittelyä keräten yli 800 nimeä adressiin. Kampanja oli myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä oli lukuisia kirjoituksia asiasta. On selvää, että kyseessä oli laaja liike, eikä mikään muutaman aktiivisen metelöitsijän kampanja, joksi vähättelijät sen yrittivät leimata.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan olivat vanhemmat myös yhteydessä ja me nostimme toukokuun kokouksessa lautakunnassa esiin tarpeen lisätiloille Kalevassa ja Saviolla, jotta vyörytystä ei tarvitsisi tehdä. Kannanottoon yhtyivät kokonaisuudessaan Vasemmiston, Perussuomalaisten, Vihreiden ryhmät sekä jäseniä SDPsta ja Kokoomuksesta.

Toukokuun lautakunnan kokoukseen jälkeen lisäkoulutiloista väännettiin hallituksessa, ja kesäkuun valtuustossa. Valtuustosta tulikin yksimielinen puolueiden päätös, joka pitkälti vastasi sitä mitä olimme kasvatus- ja opetuslautakunnassa esittäneet. Valtuusto antoi luvan poiketa luokkakokokriteereistä. Kun pari uutta luokkaa perustetaan käy niin, että jotkut luokat jäävät keskimääräistä pienemmiksi. Samalla valtuusto antoi luvan kasvatus- ja opetuslautakunnalle käyttää budjetistaan rahaa parakkien hankkimiseen ja käyttökustannuksiin.

Eilisessä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa päätimme parakkien hankkimisesta Kalevan koululle. Sinne tulee kaksi luokkayksikköä, ja ne vastaavat myös lähivuosien koulutulokaspaineeseen. Yhtä lailla Saviolle perustetaan ylimääräinen luokka. Opettajarekrytoinnit on aloitettu ja huoltajille lähtee uudet oppilaaksiottokirjeet.

Tämä on historiallinen ja hieno päätös. Valtuustotasolla puututtiin yksimielisesti suuriin luokkakokoihin ja uskon, että tasa-arvon nimissä luokkakokoihin pitää puuttua myös muuallakin Keravalla.

Suuri kiitos kaikille, jotka olivat aktiivisia tämän aiheen tiimoilta. Työnne tuotti tulosta. Olemme tehneet Keravaa taas hitusen paremmaksi paikaksi.

Oppilaaksiottokriteerit käsittelyyn kesälomien jälkeen

Toukokuun kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa minä ja lautakunnan varapuheenjohtaja Niina Saarinen (sdp) nostimme esiin tarpeen päivittää oppilaaksiottokriteerit mahdollisimman pian. Mielestäni on ongelmallista, että nyt käytetään oppilaaksiotossa koko kaupunginaluetta, kun se yhdistetään tavoitteeseen optimoida luokkatilat, ollaan ongelmissa. Meille muodostuu suuria luokkakokoja ja oppilaat joutuvat liikkumaan toiselle puolelle Keravaa, eivätkä pääse lähimpään kouluun, jossa saattaisi kuitenkin olla tilaa. Koulumatkojen pidentyessä tulisi pohtia toteutuuko perusopetuslain neljäs pykälä, joka linjaa opetuksen järjestettäväksi niin, että koulumatka tulee olla liikenneyhteydet huomioiden mahdollisimman turvallinen ja lyhyt.
Näen, että meidän pitää purkaa ylisuuria luokkakokoja ja varata budjetista tähän taloudellisia resursseja. Lautakunnassa löytyy tälle ajattelulle laajaa yksimielisyyttä. Eilisessä kokouksessa meille luvattiin, että kriteerit tulevat uudelleen käsittelyyn kasvatus- ja opetuslautakuntaan ennen syksyn budjettineuvotteluita.
Seuraava suurempi vääntö käydään kaupungintasolla poliittisten ryhmien kesken.

Paluu töihin helpommin osa-aikatyöllä

Henkilöstön pitäisi pystyä palaamaan joustavammin takaisin töihin pitkiltä sairaslomilta, on ollut viesti, jota on tullut henkilöstön edustajien suunnalta. Tästä onkin otettu koppi kasvatus- ja opetusvirastossa. Päätimme eilisessä lautakunnan kokouksessa perustaa kaksi uutta avointa vakanssia, joita käytetään vakituisen henkilöstön terveysperusteisista syistä johtuviin töiden uudelleen järjestelyihin.
Uuden järjestelyn kautta työntekijä voi palata töihin, vaikka hän ei pystyisikään vielä tekemään täyttä työviikkoa. Hänelle sovitellaan osa-aikatyömalli, joka tukee palauttamaan työkykyä.
Samalla varmistetaan, että lakisääteinen henkilöstömitoitus, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, pystytään turvaamaan uudelleen järjestelyjen aikana.
Päätetyt kaksi vakanssia rahoitetaan lautakunnan budjetin sisältä. Kun uudesta käytännöstä saadaan riittävästi kokemusta arvioidaan lautakunnassa tarve onko kaksi vakanssia riittävä määrä.

Vahva taloudellinen tilanne

Kasvatus- ja opetuslautakunnan taloudellinen tilanne jatkuu erittäin vahvana. Kokoukselle esitetyn raportin mukaan lautakunnan budjetti on tällä hetkellä 1,6 miljoonaa euroa alle talousarvion.
Osittain tulosta selittää rakenteelliset uudistukset, mutta myös toisaalta varsin tehokas täyttöaste päiväkodeissa ja suuret luokkakoot kouluissa. Budjetissa löytyy siis liikkumavaraa luokkakokojen pienentämiseen ilman, että tarvitsee hakea lisärahoitusta.

Raportin lopuksi haluan toivottavaa kaikille oikein hyvää kesää. Toivottavasti ilmat lämpenevät tästä. Palataan asiaan elokuussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *