Budjetti 2022

Vasemmistoliitto ei ole mukana budjettisopimuksessa, koska:

❗ Se ei tarjoa riittäviä taloudellisia resursseja toimia keskellä koronakriisiä

❗ Se heikentää etenkin lapsiperheiden asemaa radikaaleilla asiakasmaksujen korotuksilla, jotka olisi voitu välttää kestävämmällä ja oikeudenmukaisemmalla tuloratkaisulla.

❗ Se pitää sisällään lukuisia sopeutusehdotuksia, joilla luodaan lisää haasteita niin sosiaali- ja terveys, kuin kasvatus- ja opetuspuolellekin tilanteessa, jossa meidän pitäisi vahvistaa resursseja, jotta pystyisimme vastaaman koronkriisin osoittamiin haasteisiin.

Puheeni budjettivaltuustossa:

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät keravalaiset, hyvää iltaa

Olemme päättämässä ensi vuoden talousarviosta keskellä koronakriisiä, joka on jatkunut kohta kaksi vuotta. Tänään ilmoitettiin kriisin korkeimmista päiväkohtaisista tartuntaluvuista.

Koronakriisi on haastanut meitä eri tavoin. Se on tarkoittanut lomautuksia, irtisanomisia ja joidenkin yritysten lopettamista. Monen lapsen ja nuorten koulupolku on takkuillut etäkoulussa ja karanteeneissa. Koululaiskyselyt kertovat yksinäisyyden kasvusta, oppimishaasteista ja mielenterveysongelmien kasvusta. Sosiaali- ja terveyspuolella hoitovaje on kasvanut, työntekijät ovat väsyneet, palvelut kuormittuneet ja vakavimmallaan leikkauksia on siirretty tehohoidon kuormituttua koronaan sairastuneista.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät keravalaiset

Keravan kaupunkistrategia linjaa: ”Kaiken toimintamme tavoitteena on tuottaa keravalaisille hyvinvointia ja laadukkaita palveluita. Tähtäämme siihen, että Keravalla arki on onnellista ja toimivaa.” Samaisessa strategiassa alleviivataan, että keravalaisten hyvinvointi ja terveys ovat meille ykkösasioita.

Kysyisin millaisia eväitä esitetty talousarvio ja sen ohessa oleva sopeutusohjelma tarjoavat onnelliseen ja hyvään arkeen Keravalla? Tavoite sairauspoissaolojen vähentämisestä on hyvä tavoite, mutta onnistutaanko siinä, jos samaan aikaan ei paranneta resursseja vaan esitetään määräaikaisten vähentämistä, ja että eläköityvien tilalle ei automaattisesti palkattaisi uusia työntekijöitä? Tuskin.

Terveyskeskuksen puolella haetaan toiminnan kehittämisestä yli miljoonan euron säästöä. Keskeiseksi nähdään tehostettuun palveluasumiseen pääsyn sujuvoittaminen. Keravalla tehostetun palveluasumisen paikat ovat kuitenkin täynnä ja lähikunnistakin on vaikea saada paikkoja, koska niitä hamuavat Keski-Uudenmaan kunnat sekä pääkaupunkiseudun kaupungit.

Tehostetun palveluasumisen yksiköillä on myös laadullisia eroja. Muistamme laajan hoivabisnesskandaalin, jossa kerrottiin ikäihmisten ala-arvoisesta hoidosta. Vasemmistoliitto on pitkään vaatinut kaupungin omien tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämistä, ja olimme tyytyväisiä, kun viime vuoden budjettineuvotteluissa Marttilan tehostetun palveluasumisesta päätettiin. Nyt on tehtävä kaikki työ, että se valmistuu ennen kuin uusi sote-alue aloittaa toimintansa. On keravalaisten ikäihmisten oikeus saada laadukasta asumispalvelua omassa kotikaupungissaan.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät keravalaiset

kaupunkistrategiassa korostetaan, että haluamme tuottaa ennalta ehkäiseviä ja laadukkaita palveluita. Niin ikään linjaamme, että haluamme pitää maksut kilpailukykyisinä.

Vasemmistoliiton mielestä kaupunkistrategiamme hengen mukaista ei ole, että hammashoidon maksut esitetään korotettavan maksimiin. Suun terveydenhuolto on keskeinen paikka, jossa syrjäytymisvaarassa oleva ihminen voidaan tunnistaa jo varhain ja ohjata ajoissa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin.

FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen mukaan suunterveytensä hyväksi kokevien osuus on pienentynyt. Entistä useampi koki jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun terveydenhuoltopalveluita asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi syrjäytyneet nuoret sekä monisairaat yksinäiset vanhukset.

Maksujen korotusten sijaan olisi vahvistettava rakenteita, joissa terveyden heikkeneminen voidaan ajoissa tunnistaa ja puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät keravalaiset

Kasvatuksen ja opetuksen puolella esitetään yli 30 euron kuukausittaisia korotuksia koululaisten iltapäiväkerhomaksuihin ja merkittäviä korotuksia tilavuokriin. Monia lapsiperheitä nämä kirpaisevat.

On ikävää, jos korotusten vuoksi moni lapsi joutuu viettämään iltapäivän yksin kotona sen sijaan, että olisi kavereidensa kanssa aikuisten ohjaamassa iltapäivätoiminnassa koululla.

Tiedämme myös, että tilamaksut siirtyvät suoraan harrastusmaksuihin, ja ne ovat jo entuudestaan kalliita. Muissa kunnissa lapsille pyritään tarjoamaan maksuttomia harrastuksia, mutta Keravalla tilavuokrien korotusta – ja samaan aikaan sopeutusohjelmassa esitetään myös kerhotoiminnan supistamista 50 000 eurolla. Mielestämme tämä ei ole lapsiystävällistä toimintaa.

Lisäksi talousarvioesityksessä ehdotetaan, että lasten kotihoidontuen Kerava-lisää leikattaisiin niin, että yksittäisellä lisää saavalla perheellä se vähenisi 60 euroa – 110 euroa kuukaudessa. Kotihoidontukea ollaan kuitenkin leikkaamassa tilanteessa, jossa kaupunkimme varhaiskasvatuksessa on resurssipulaa ja kaupungin varhaiskasvatuspaikat on täytetty lähes sataprosenttisesti. Koronan lisättyä perheiden taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa perheet tarvitsevat tukea. Vasemmistoliiton mielestä rakenteiden vahvistaminen lisää tasa-arvoa. Ennen kuin koronan tuoma hyvinvointivelka ja varhaiskasvatuksen resurssipula on korjattu, ei kotihoidontuen leikkaus edistä kenenkään hyvinvointia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee, että päättäjien tehtävänä olisi vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia koronakriisin jälkihoidossa. Tärkeää olisi myös satsata esimerkiksi hoitajien ja opettajien työhyvinvointiin. Tähän tarvittaisiin lisäresursseja säästö- ja sopeutusohjelmien sijaan.

Esitimme budjettineuvotteluissa tarvetta palkkaohjelmalle, jolla olisi voitu nostaa hoito- ja hoiva-alojen sekä varhaiskasvatuksen palkkoja ja vastata Keravan rekrytointihaasteisiin.

Esitimme myös, että hoitajamitoitus nostetaan 0,7 valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan. Olisimme toivoneet myös mahdollisuutta edistää vanhusten kotipalveluun lisäresursseja ja hoiva-apulaisia.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät keravalaiset

Puhuimme viime valtuustossa vastuullisen talouden puolesta. Näemme, että kaupunkistrategiamme toteuttamiseksi meillä pitää olla riittävät taloudelliset resurssit. Muistutamme, että virkamiehet kaupunginjohtajan johdolla esittivät alun perin niin viime vuonna budjettineuvotteluissa kuin myös tämän vuoden budjettineuvotteluissa, että taloudellinen pohja varmistetaan maltillisella kunnallisveron korotuksella. Tätä samaa Vasemmistoliitto on pitänyt esillä budjettineuvotteluissa kumpanakin vuonna.

Viime vuonna ryhmät päättivät kuitenkin välttää tuloverojen korotuksen tehden miinusmerkkisen talousarvion ja tänä vuonna valittiin kiinteistöveron korotus. Nyt esitetään leikkauslistoja ja asiakasmaksujen reippaita korotuksia.

Vasemmistoliitolle tuloverojen korotus ei ole itseisarvo. Pidimme maltillista korotusta, jonka jälkeen veroprosentti olisi pysynyt edelleen Keski-Uudenmaan kuntien alhaisimpina, järkevämpänä kuin palveluiden leikkaamista ja asiakasmaksujen radikaaleja korotuksia.

Olemme pettyneitä, ettei talousarvioesitys vastaa koronakriisin luomiin haasteisiin.

Me arvioimme, että esitys sopeutuslistoineen pikemminkin heikentää tasa-arvoa ja uhkaa lisätä syrjäytymistä.

Vasemmistoliiton ryhmä ei hyväksy esitettyä talousarvioesitystä sopeutuslistoineen.

Siksi teen neljä erillistä muutosehdotusta:

1) Ei leikkaa lasten kotihoidon tuen Kerava-lisää (71.000)

2) Koulujen iltapäiväkerhojen asiakasmaksuja ei koroteta (75.000)

3) Tilavuokria ei koroteta (50.000)

4) Ei koroteta suun terveydenhuollon asiakasmaksuja (100.000)

Lopuksi kiitos kaikille keravalaisille. Työ paremman arjen puolesta jatkuu.

Pysykää terveinä ja pidetään toisista huolta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *