4. luukku. Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisy. Paremman tulevaisuuden rakentamisessa merkittävää on tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat positiivisisesti huomenna.

Siksi Vasemmisto on muun muassa puolustanut kaikkien lapsien oikeutta päivähoitoon, vaatinut luokkakokoja pienemmäksi ja kannatti tuoreessa budjettiesityksessä uusien opettajien, psykologien, perhetyöntekijöiden, opojen ja nuorisotyöntekijöiden rekrytointia.

3 luukku. Oikeus puhtaaseen sisäilmaan.

Sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista.
Kosteus- ja homevaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien aiheuttamille epäpuhtauksille on arvioitu altistuvan päivittäin yhteensä 600 000–800 000 suomalaista. Arviot altistuneista lapsista ja nuorista vaihtelevat 100 000 ja 200 000 välillä.

Ongelma on myös hyvin sukupuolittunut, sillä enemmistö sisäilmaongelmaisissa tiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa työskentelevistä on naisia.

Vasemmisto julkaisi Maailman puhtain sisäilma -ohjelman tällä viikolla. Haluamme, että valtiolle laaditaan kunnianhimoinen ja jatkuva sisäilmaohjelma sekä korjausavustusjärjestelmä terveyshaittojen poistamiseksi ja terveytensä menettäneiden tukemiseksi. Lisäksi kuntien home-, kosteus- ja muista sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten korjaus- ja korvausrakentamista tuettaisiin 100 miljoonalla eurolla.

Ponsi Ali-Keravan koulusta

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti ponsiesityksen koskien Ali-Keravan koulun remonttia, opetuksen väistötilojen toteutusta lähellä ja rakennuksen säilyttämistä tulevaisuudessakin koulukäytössä.

Ponsi:
Ali-Keravan koululla on havaittu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkimuksissa toistuvasti sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viime viikolla, että kasvatus- ja opetusviraston tulee etsiä korvaavat opetustilat Ali-Keravan koulun oppilaille. Samalla lautakunta kirjasi ponnen, jonka mukaan tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua opetuskelpoiseen käyttöön. Koska Ali-Keravan koulu on historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus, se tulee kunnostaa ja nimenomaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siis koulukäyttöön.

Päätös on herättänyt ymmärrettävää huolta Ali-Keravan koulun oppilaiden vanhempien keskuudessa. Keskustelua on käyty sisäilmaongelmien vakavuudesta, sekä mahdollisten remontin aikaisten korvaavien opetustilojen sijainnista sekä toiminnallisuudesta. Pelkoa on myös herättänyt uhka pienten lasten pitkästä koulumatkasta vaarallisten risteysten yli, mikäli väistötiloja mahdollisen remontin ajalle ei osoitettaisi nykyisen koulun välittömästä läheisyydestä. Lisäksi on huomioitava, että Keravalla ei ole tyhjillään olevaa koulutilaa, jonne oppilaat voitaisiin siirtää, vaan Keravan koulutilat ovat jo entuudestaan erittäin tehokkaassa koulu- ja esikoulukäytössä.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että mikäli korvaavia tiloja tullaan tarvitsemaan tulevan kevätlukukauden (2014) aikana, niin remontin väistötilat sijoitetaan ensisijaisesti Ali-Keravan koulun tai Keravanjoen koulun pihalle. Pienten lasten koulumatkan pitää olla turvallinen. Rahaa korvaaviin tiloihin löytyisi kasvatus- ja opetuslautakunnan tänä vuonna (2013) ylijäämäisestä budjetista. Lautakunnan budjetti oli marraskuun lopulla liki 1 300 000 euroa plussan puolella, ja kriittistenkin arvioiden mukaan tulos jää positiiviseksi noin 500 000 euroa vuoden päätyttyä. Koska ollaan jo lähellä vuoden vaihdetta, päätös Ali-Keravan koulun mahdollisesta remontista ja sen väistötiloista tultaneen tekemään vuoden 2014 aikana, vaikkei siihen ole ollut mahdollista varautua budjettineuvotteluiden aikana.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittää, että Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmien poistamiseen tartutaan ripeästi heti vuoden 2014 alussa ja korjaustyöt suoritetaan sillä aikataululla, että opetustoiminnan jatkaminen on mahdollista Ali-Keravan koulun tiloissa normaalisti uuden syyslukukauden alkaessa elokuussa 2014.

16.12.2013 Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä